szpiek, teksty ze stycznia 2011 roku

16 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Chodząc do szkoły jest czas, gdy trze­ba się uczyć, później przychodzi czas, kiedy trze­ba się cze­goś nauczyć. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 31 stycznia 2011, 16:47

Pobudka

Godzi­na piąta na ze­garze mija
Słońce przez mgieł zasłony się prze­bija
Przez ok­no do cha­ty wpa­da
Co się w no­cy działo szyb­ko bada
Dwo­je na­go leży w tej cha­cie
Co się w no­cy działo się domyślacie
I obudziło ich ko­guta pianie
Trze­ba im szyb­ko do swoich domów wra­cać
Nim zacznie się ludzi ga­danie
Ci o szczęście, młodość pełni zazdrości
Nie zro­zumieją grzechów miłości 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 28 stycznia 2011, 11:28

Szczęście omi­ja bier­nie cze­kających na nie ... i szyb­ko opuszcza tych, którzy nie troszczą się o nie. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 27 stycznia 2011, 11:17

Gdzie diabeł mówi dob­ra­noc, tam no­ce są niep­rzes­pa­ne . 

myśl
zebrała 68 fiszek • 26 stycznia 2011, 10:54

we­na lu­bi sa­mot­ność i smutek 

myśl
zebrała 68 fiszek • 24 stycznia 2011, 17:36

Sa­mot­ność - dla jed­nych trwo­ga, dla in­nych bez­pie­czna kryjówka. 

aforyzm dnia z 29 października 2017 roku
zebrał 221 fiszek • 18 stycznia 2011, 09:18

Trze­ba naj­pierw spo­ro wy­lać łez z nie­szczęść, by płakać ze szczęścia. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 14 stycznia 2011, 12:06

Złote myśli o rym wzbogacone
rzadziej są przez pa­mięć tracone.
Ważne by nie stra­ciły treści,
gdy autor rym umieści. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 13 stycznia 2011, 09:15

Choć smut­na dusza często bar­dziej wrażli­wa na cier­pienie in­nych, to po­god­na dusza pot­ra­fi zdziałać więcej dob­ra dla świata. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 11 stycznia 2011, 09:03

Ja­ki jest sens podróży
od na­rodzin do śmier­ci bram
żad­na wróżka te­go ci nie wywróży
od­po­wiedź mu­sisz zna­leźć sam 

myśl
zebrała 52 fiszki • 10 stycznia 2011, 10:38

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]