szpiek

776 tekstów – auto­rem jest szpiek.

Tak bar­dzo chce­my być dum­ny­mi Po­laka­mi, że przes­ta­liśmy się troszczyć by być dum­ny­mi z włas­ne­go życia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 23:01

Błędne koło namiętności

Pa­miętam łzę
Co na twoim policzku
Zgu­biła się
I utonęła w ciemności

Po­tem płynęły kolejne
Bóg je­den wie
Ja­ki to straszny ból
Spi­jać je z ust

Przy tobie,
Ten pier­wszy raz
Czułem się sobą

Uwol­niłaś mnie
Od kla­tek, starych
Jak mo­ja pamięć

Dla ciebie pokonałem
Smo­ka i de­monów sto
Dziś wskrzeszam
Je pokolei

Mo­ja miłość przynosi
Ci ból,
mógłby mieć inną
Lecz czułbym twój ból
Odtwórz  

erotyk
zebrał 6 fiszek • 8 stycznia 2019, 21:55

Dała nam Es­to­nia przykład jak roz­wi­jać się mamy,
ale my za bar­dzo soc­ja­lizm kochamy
https://mises.pl/blog/2014/10/29/laar-estonski-cud-gospodarczy/ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 stycznia 2019, 12:04

28 lat później

Gorzka jest ta łza
Gdy głową bi­jesz o mur
I za cegłami, co spa­dają
Słyszysz swoją pustkę

Masz swój skarb
Czu­jesz że jest coś wart
Bo mówi o nim świat
I nie możesz dzielić się

Byłem dziś na mieście
Który [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 grudnia 2018, 12:07

Pom­ni­ki sta­wia się tym, co po­magają władzy przy ko­rycie, a praw­dzi­wi bo­hate­rowie żyją skrycie.
Niesa­mowi­te ile człowiek może w życiu unieść cier­pienia i na­dal byc dob­rym czlowiekiem:
https://ksiazki.wp.pl/wstrzasajace-wyznania-kobiety-na-temat-ksjankowskiego-interesowaly-go-dzieci-od-osmiu-do-kilkunastu-lat-6330619907008641a 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 grudnia 2018, 10:47

Puszki i konserwy

Od ko­go byłoby się uczyć
Gdy­by wszys­cy by­li ta­cy sami
In­ność i no­wość strach budzi
I możli­wościami nas mani

No­wy, przy­bysz z daleka
może szpieg, lub trędowaty
A może ku­piec ze skarbami
Co zna na cho­roby her­ba­ty ?

I ta­kie w nas sta­re rozterki
Od czasów ste­pu i ogniska
Więc na puszki i konserwy
Podzieliły się ludziska 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 grudnia 2018, 22:50

Friendzone

Rzeką przez zy­cie płynąłem
Spo­koj­ne były fale
Sa­mot­ność była mą kochanką
Ob­ce były mi do niej żale

Tej no­cy była pełnia
Ja i mo­ja kochanka
Nie chciała mnie zostawić
Dla snu, mo­ja wybranka

Jak­by przeczuwała
Że na­daj­dzie rywalka
Prze­cież nie podpisana
Między nami [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 20 grudnia 2018, 22:24

W życiu wszys­tko możesz nad­ro­bić, za wyjątkiem stra­cone­go czasu 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 grudnia 2018, 18:36

Z ko­bieta­mi jest jak z pot­ra­wami, kuszą te egzo­tyczne, ale naj­bar­dziej tęskni­my za ty­mi, które znamy 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 grudnia 2018, 21:55

Jes­teśmy zwykłymi ludźmi. W so­wiec­kich i niemiec­kich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych pra­cowa­li zwyk­li ludzie. Zwyk­li ludzie tworzy­li te sys­te­my. To jest prze­rażające ! Przy od­ro­binie wy­siłku wyob­raźni możemy prze­nieść się w te cza­sy, czy by­libyśmy in­ni ?
In­sp. ek­spe­ryment Milgrama
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_Milgrama 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 grudnia 2018, 11:25

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:44CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

wczoraj, 16:13yestem sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

przedwczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

18 stycznia 2019, 15:31szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 04:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 20:36szpiek sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

17 stycznia 2019, 19:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

14 stycznia 2019, 12:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak kos­tka lo­du Rozpływasz się [...]