szpiek

633 teksty – auto­rem jest szpiek.

10 przykazań katolickich

Kościół jest ocza­mi, usza­mi i us­ta­mi Bo­ga, który was wy­wiódł z do­mu niewoli

1. Nie będziesz miał kościołów cudzych przed nami
2. Dru­gie przy­kaza­nie jest nieak­tual­ne, bo kościół twój hołdu­je ob­ra­zy i rzeźby
3. Nie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 20 czerwca 2017, 18:09

Promocja okoliczności

Ktoś nie spał
I pi­sał wiersz
Gdy za ścianą
Słychać było jęk
Or­gazm w promocji
za sto pięćdziesiąt
A ten za ścianą ktoś
marzył by z Anią
Dwie uli­ce stąd....

Na łóżku leżał pan
Lat juz czterdzieści
Połowa w fabryce
Bo była promocja
Od [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 czerwca 2017, 22:22

* * *

Czy jest większy żal
Niż gdy smu­tek zbezczeszcza
naj­piękniej­sze oczy
Które oglądałeś ... ?

Czy jest większy ból
Niż łza, która zatapia
Naj­piękniej­sze oczy
Które na ciebie pat­rzyły ?

Czy jest większa pustka
Niż gdy brak ci
Naj­piękniej­szych oczu
W których się przeglądałeś ?

Czy jest większy głód
Niż wi­dok spierzchniętych
Najsłod­szych ust
Które wymówiły
Two­je imię?

Czy jest większy smutek
Gdy po­tok łez zabłądziwszy
zni­ka za bla­dym licem
I nie sposób je za­tamo­wać ?

Tyl­ko cisza jest gorsza... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2017, 19:28

* * *

Miłość się spełnia
Tyl­ko jest przekorna
Spełnia się na wspak
Na od­wrót, al­bo nie w czas

Cza­sem jest wytęskniona
In­nym ra­zem po czasie
Cza­sem odwzajemniona
In­nym ra­zem so­lo
Miłość dokucza
Spędza z po­wiek sen
In­nym razem
przy­nosi miły sen

Cza­sem da­je siłę by żyć
a cza­sem jest suf­le­rem samobójcy
Cza­sami wodą na pustyni,
gdy głód i susza
Cza­sem powodzią
W środ­ku żniw

Cza­sami żaba
po cmok­nięciu jest księciem
Cza­sami książę po pocałunku
Puszcza płazem​ 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 czerwca 2017, 18:03

* * *

W ko­narach wierzby
Która pamięta
Dziad­ka z kil­ko­ma pra
Zachodziło starsze
O je­den dzień słońce

Swoj­ska kiełbasa
Na ciepło, i z musztardą
Oraz pomidorami
Miała smak raju
Który ja tyl­ko znam

Przy­jechał szef szefów
Od lat dwóch
Już nieno­wym BMW
Przeg­rał przetarg
Wyczy­tałem z twarzy
Mo­del BMW ko­lej­ny rok
będzie ten sam

Do cze­go się uśmie­chasz ?
Rzu­cił py­taniem z smut­nych ust
Do wscho­du słońca usłyszał
Po­pat­rzył z politowaniem
Które od­wza­jem­nił mu mój wzrok
Z współczu­ciem dla bied­ne­go człowieka 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 czerwca 2017, 18:02

CY­TATY SĄ Z KODU
Dowód:
view-source:https://www.cytaty.info 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 30 maja 2017, 16:59

Nie wszys­tko co po­niżej pa­sa jest złe. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 maja 2017, 21:55

* * *

Idą dziad­ki w białych strojach
Co to dziś będzie, co to będzie ?
Wszys­cy się wokół denerwują
Us­ta­wiły się równo w rzędzie

Te­raz wstańcie, te­raz śpiewajcie
Ma­my szep­czą obok, jak suflerki
By dziad­ki się nie pomyliły
A wnet zmienią [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 maja 2017, 18:03

Z wul­ga­ryz­ma­mi jak z przyp­rawą, do­dają sma­ku, ale łat­wo prze­solić, i by­wają af­ro­dyz­ja­kiem w wpraw­nych ustach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 maja 2017, 14:32

Goła ko­bieta jest naj­bar­dziej at­rakcyj­na, gdy mężczyz­na sam ją rozbierze
in­sp. Indygoo 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 maja 2017, 18:59

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić. Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 22:59szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:37szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:30szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:26szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 14:27szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 14:22szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 12:09szpiek sko­men­to­wał tek­st nie zmienia się nic

22 czerwca 2017, 19:21szpiek sko­men­to­wał tek­st ... był Wiel­ki Brat [...]

22 czerwca 2017, 14:44szpiek sko­men­to­wał tek­st ... był Wiel­ki Brat [...]

21 czerwca 2017, 23:59Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st 10 przy­kazań ka­tolic­kich