szpiek

721 tekstów – auto­rem jest szpiek.

* * *

Jak zro­zumieć ten świat
gdzie pod tym sa­mym niebem
pat­rząc w niebiosa
je­den płacąc przek­li­na swój los
py­tając czy tak wygląda piekło
przek­li­na swój czas
a ja tuż za ścianą uśmie­cham się
do słońca, które prze­biło chmury
tak właści­wie bez powodu

Ból i ra­dość jak dwa bieguny
Tak da­leko są od siebie
bo od­pychają się
lecz pod tym sa­mym niebem
tworzą je­den świat 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 lipca 2018, 10:51

Czym różni się uczci­wość od ho­noru ? Dla "ludzi ho­noru" za­sada jest ważniej­sza od po­wodu dla które­go powstała.
Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lipca 2018, 16:31

Dziś dziewicę można spot­kać tyl­ko 7 m pod ziemią.
https://youtu.be/n6i5_qWbTH8 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 lipca 2018, 15:45

Różno­rod­ność to cud, które­go każdy jest częścią
https://www.odwyk.com/video/camp2018.mp4 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 lipca 2018, 10:51

Romantycy

My romantycy
Scho­wani pod liśćmi zeszłej jesieni
Przechadza­my się między światłami
czer­wo­nych la­tar­ni te­go świata
Bar­dziej szarzy niż dzień
Pod­czas ulew­nej jesieni

Sie­dzi­my smut­ni przy oknie
Z no­sem przyk­le­jonym do szyby
Pod­gląda­my pędzących ludzi
Spóźnionych na po­ciąg do stac­ji sukces

Cicho pisze­my wiersze
Do za­kurzo­nej szuflady
Prze­nika­my między ludźmi niezauważeni
Szu­kamy ko­goś kto nas przytuli

Jes­teśmy ciałem wto­pieni w świat
Lecz myśla­mi gdzieś w swoich snach
Stąpa­my cicho, by nikt nas nie obudził
Ty­le nasze, co po­za za­sięgiem ludzi 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 lipca 2018, 09:48

Złość - wyt­rych do ser­ca niejed­nej kobiety 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 11:47

N-ty raz o miłości

Miłość - jak zauważył każdy, kto próbu­je ana­lizo­wać ten te­mat, wy­myka się spryt­nie z
wszys­tkich de­finic­ji, for­mułek i nie da­je się zaszuf­ladko­wać. Ty so­bie myślę, że to dob­rze, dzięki
te­mu każdy z sied­miu miliardów [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 28 czerwca 2018, 09:53

Władza - nic tak dob­rze nie sma­kuje i nic tak bar­dzo nie deprawuje 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 czerwca 2018, 16:07

Przez bezdroża ludzkich dusz - Kazik

Za­nim było wiado­mo czy Ka­zik, wnuk Ka­zimie­rza się urodzi, na­dano mu imię i wyb­ra­no szkołę, zawód i wyz­na­nie. Oj­ciec Ka­zika był woj­sko­wym pi­lotem. Rzad­ko by­wał w do­mu. Dla sy­na był bo­giem, jego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 22 czerwca 2018, 10:17

Na nic osy fi­gura, gdy osy też natura 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 czerwca 2018, 10:55

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 14:18szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 lipca 2018, 10:51szpiek do­dał no­wy tek­st Jak zro­zumieć ten świat gdzie [...]

17 lipca 2018, 14:57szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

17 lipca 2018, 08:13zofija sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

16 lipca 2018, 19:55yestem sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

16 lipca 2018, 19:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

16 lipca 2018, 17:58zofija sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

16 lipca 2018, 17:55zofija sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

16 lipca 2018, 17:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

16 lipca 2018, 16:31szpiek do­dał no­wy tek­st Czym różni się uczci­wość [...]