szpiek, teksty z sierpnia 2012 roku

5 tekstów z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Nie ma złote­go środ­ka na życie
Każda dro­ga którą możemy wyb­rać ma zakręty, wy­boje, wil­cze doły i fałszy­we drogowskazy. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 23 sierpnia 2012, 08:26

Chciałbym

Chciałbym zam­knąć się w Two­jej dłoni
Tak ciep­łej i czys­tej

Chciałbym przy­tu­lić się do Two­jej skro­ni
Tak de­li­kat­nej, przej­rzys­tej

Chciałbym za­to­pić w oczach Twoich
które biją diamen­ty swą urodą

Chciałbym byś w blis­kości ra­mion moich
Od­dychała pełnią i swo­bodą

Chciałbym wziąć Cię w ra­miona
Twój ak­sa­mit i kruchość Twą

Byś w nich za­sy­piała wtu­lo­na
W pierś uk­ry­ta mą ... 

erotyk
zebrał 27 fiszek • 21 sierpnia 2012, 14:14

Autodekompresja

Od zaw­sze byłem per­so­na non gra­ta
nig­dy nie mogłem pojąć dlacze­go
od sta­da dzieliła mnie ciężka kra­ta
sta­da ... co­raz mniej człowie­cze­go

Doj­rze­wałem na ska­lis­tej pus­ty­ni
tam rzu­cił me ziaren­ko wiatr
bez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 sierpnia 2012, 14:49

Słyszę

gdy otacza Cię zim­ny mrok,
do­ty­kają wciąż brud­ne ręce
boisz się pod­nięść wzrok
w za cudze grzechy męce

choć ro­zum pow­tarza
nie two­ja to była wina
wciąż się tam­to odtwarza,
ra­ny na no­wo rozpina

szu­kasz wciąż sil­nych dłoni
z który­mi się ciepłem podzielisz
w których czys­te ser­ce się schroni
który­mi przeszłość od te­raz roz­dzielisz
*******************************************
Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 sierpnia 2012, 09:28

Życie to łańcuch chwil, w którym og­ni­wa zes­pa­wane są przez brze­mię wyboru. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 3 sierpnia 2012, 11:51

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]