szpiek, teksty z października 2015 roku

17 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

* * *

W małym, ciem­nym po­koju
Doj­rze­wa pa­piero­sowy dym
Ze sta­rego głośnika
Chra­pie gi­taro­wy blues

W kącie ziewa szafa
Skrzy­pią niedom­knięte drzwi
Na krześle kołysze się stanik
Pod stołem usnęły dżinsy

Słona pościel od­bi­ja
światło wścib­skiego
księżyca,
który nie poz­wa­la spać
...
Po­duszka ma smak łez 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 października 2015, 09:53

Dzi­siej­szej miłości niezbędny jest powrót do korzeni. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 28 października 2015, 18:36

* * *

Czułem Twój oddech
budząc się dziś rano
choć daw­no nie było Cię
przy moim ra­mieniu

Czułem Two­je usta,
choć nie jes­tem
Twoim od­dechem
i drętwe masz wargi

Puszczasz moją dłoń
i będę zni­kać w ciemności
bo nie patrzymy
w jednym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 27 października 2015, 21:48

Pora dorosnąć

Nikt nam nie zwróci
Nad­wyżki wypłaka­nych łez
Sił, gdy mu­sieliśmy walczyć
O to, co in­nym spadło z nieba

Nikt nas nie zwol­ni
Z te­goż tytułu
Od wal­ki o siebie
O swo­je szczęście

Nie ma­my nadpłaty
Odpowiedzialności
Za słowo i czyn
Al­bo za ich brak

Spróbuj odpuścić,
a życie wys­ta­wi ci rachunek,
los upom­ni się o odsetki,
a czas zlicytuje 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 23 października 2015, 21:56

Wschód marzeń

Wierzę, że na­dejdą te dni
Gdy pod rękę z Tobą
Będę szedł przez życie

Po­daj mi swoją dłoń,
po­kona­my demony
Już kil­ka mam za sobą,
dzięki si­le naszych serc

Tam na ławeczce
niemożli­we stało się,
co tu się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 października 2015, 16:23

Jakże ważne i trud­ne w związku jest zna­lezienie kom­pro­misu po­między zas­po­koje­niem pot­rze­by by­cia kocha­nym ta­kim ja­kim się jest, a ciągłym, wza­jem­nym do­paso­wywa­niem się. Pułapką w tej kwes­tii jest myśle­nie, że jest się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 października 2015, 11:10

* * *

Jes­tem przy tobie,
co­raz mniejszy,
i boję się, że kiedyś
będę mu­siał zniknąć

Jes­tem przy tobie,
ta­ki pus­ty, jak balon
i czuję, jak uchodzi powietrze
byś mogła scho­wać mnie w kieszeni

Jes­tem przy to­bie jak­by marionetką
i po­ciągasz nieja­ko za sznurki
i w ogóle jes­tem niejako,
bo ja pot­ra­fię prze­suwać się,
je­dynie w dół bez ciebie,
a boję się, że będę tonąć

Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 18 października 2015, 15:22

Wolę za przy­jaciela ko­goś "słabe­go", kto upa­da i się pod­no­si, niż niez­wy­ciężone­go "mo­carza", który nig­dy nie upadł. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 października 2015, 09:49

Perła

Złapałem Twoją łzę
W ot­chłań mo­jej duszy
Z zim­na stała się
Sop­lem lodu
Upadła w mo­je serce
Drażniąc je delikatnie
Jak piasek małże
Otoczyłem ją miłością
Ciepłym ko­konem
I stała się piękną perłą
Naj­cenniej­szą jaką mam 

erotyk
zebrał 34 fiszki • 14 października 2015, 22:45

Za­nim przek­lniesz ludzi i Bo­ga, że za ciężki Twój krzyż, miej od­wagę pod­nieść głowę by dos­trzec Szy­mona Cy­renej­czy­ka . 

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 października 2015, 14:29

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]