szpiek, teksty z marca 2013 roku

7 tekstów z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Tyl­ko od Ciebie za­leży ile jes­teś wart(a). 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 marca 2013, 22:25

Obojętność bar­dziej bo­li niż krytyka. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 marca 2013, 12:23

Prosząc o zro­zumienie, często pro­simy o po­mocną dłoń. Ta dłoń ważniej­sza niż rozgrzeszenie.

in­sp. myśl Starlight. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 marca 2013, 11:04

Na wie­sza­ku trud­no za­wiesić oko. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 19 marca 2013, 09:41

Kolejny banalny wierszyk o miłości

Za­topiony wciąż w twych oczu diament
Od­cięty od ciepła Twych dłoni
Wle­wam tęsknotę w pióro za­miast atrament
Bo ona przed za­pom­nieniem Cię chro­ni

My, choć w różnych światach zagubieni
Zna­leźliśmy wytęsknione zro­zumienie
Ki­lomet­ra­mi odległości [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 17 marca 2013, 11:17

Większość ludzi nie chce być do końca wol­na. Większość chce mieć wol­ny wybór zniewolenia. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 16 marca 2013, 22:47

* * *

His­to­ria z Bib­li się znów się powtarza,
Żydzi za­miast Jah­we czci­li złote­go cielca
Chrześci­janie gro­madząc się wokół ołtarza
za­miast Je­zusa czczą na krzyżu wisielca 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 marca 2013, 18:13

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]