szpiek, teksty z marca 2011 roku

8 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Z sa­mot­nością jak z cnotą :
- kiedyś była at­ry­butem "świętości" dzi­siaj jest po­wodem do wsty­du;
- w jed­nym i dru­gim zbyt długo trwać niezdrowo. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 29 marca 2011, 20:29

W dzi­siej­szym świecie no­wość ma krótki ter­min ważności. 

myśl dnia z 30 lipca 2014 roku
zebrała 99 fiszek • 17 marca 2011, 11:20

Za wszys­tko w życiu trze­ba zapłacić, od cza­su do cza­su życie da­je nam coś na kre­dyt, który trze­ba późnej spłacić. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 13 marca 2011, 11:54

O większości man­ka­mentów ko­biecej uro­dy mężczyźni do­wiadują się z reklam. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 11 marca 2011, 12:09

Nic tak nie ruj­nu­je króles­twa jak wal­ka o tron. 

aforyzm dnia z 12 grudnia 2011 roku
zebrał 195 fiszek • 8 marca 2011, 21:44

Wie­dzieć cze­go się nie chce to nie to sa­mo, co wie­dzieć cze­go się chce.
/* na­wet nie połowa*/ 

myśl
zebrała 61 fiszek • 6 marca 2011, 19:22

"wio­cha za­bita decha­mi" - często owe "dechy" sta­nowią mur, ka­muf­laż ob­ronny dla wyjątko­wych miejsc 

aforyzm
zebrał 100 fiszek • 3 marca 2011, 11:20

W każdym wieku ma się coś wiel­kiego i ważne­go przed sobą, każdy coś in­ne­go w za­leżności od eta­pu życia. 

aforyzm
zebrał 84 fiszki • 2 marca 2011, 12:20

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]