szpiek, teksty z lutego 2016 roku

7 tekstów z lu­tego 2016 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

* * *

Przychodzisz cicho
Na paluszkach
Szczel­nie odziana
Tyl­ko w ciemność

Zdradza cię
Opływo­wy kształt
Kil­ku jas­nych miejsc

Gdzie słońce latem
Nie miało odwagi
Cię pocałować

Dźwiękiem kroków
na­gich stóp
Budzisz wyobraźnię

Masz zim­ne dłonie
W kon­tras­cie do­tyku
Z roz­grza­nym ciałem

Og­rze­wasz je na mo­jej skroni
Która spoczy­wa na piersi
Wsłucha­na w rytm serca
Za­sypia spokojnie 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 26 lutego 2016, 22:32

Wiarołomstwo

Żyje­my zamknięci
W swoich wierszach
Z każdym wersem
Sta­wiamy większy mur

I bro­nimy ich niepodległości
By ktoś nie przes­ta­wił wyrazu
Do­dał swo­jej zwrotki
Bo to nasze i dla nas napisane

Jed­nocześnie płacze­my
Że nikt nie czy­ta
Naszej poez­ji
Zarzy­ganej niepodległością

Bo sa­mi nie trawimy
Żalu w so­bie
Że pot­rze­ba nam
Dłoni, która do­pisze puentę 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 lutego 2016, 19:18

Rac­ja jest jak du­pa, każdy ma swoją, jed­ni się jej wstydzą i jej nie po­kazują in­nym, in­ni się ją chwalą i nią zwodzą i kuszą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 lutego 2016, 13:45

* * *

W szkołach poetów
Ba­dają gdzie większe
Stężenie miłości w słowach
Kocham cię
Ile pias­ku ziaren na pustyni
Czy też kocham cię
Ile kro­pel wo­dy w morzu

Wy­cis­kają ze wspomnień
wypłaka­ne sprzed la­ty łzy
Do­dają ry­my, trochę metafor
I oto [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 lutego 2016, 13:25

Bóg, które­go nie widzisz w dru­gim człowieku zaw­sze będzie za da­leko ... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 lutego 2016, 12:27

Matematyczny model mnie

Nie umiem kochać
na pół, ćwierć, trzy czwarte
Ta­ki jestem
Kocham na całość

Nie umiem kochać
we wtor­ki, weekendy
dni parzys­te i pochmur­ne
al­bo w miesiące z "r"

Nie mie­szczę się
w czy­jeść połówki
ćwiar­tki, trzy dziesiąte
a w pięciu czwar­tych gu­bię się

Wys­tar­czy, że duszę mam
przedziesiątko­waną
by mieć pra­wo bytu
w tu­tej­szym półkącie
aby zmieścić się
w stu za­kamar­kach

Nie muszę udo­wad­niać,
że nie jes­tem wielbłądem
by mnie przeciągać
przez ucho igielne
na cudzym polu 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 7 lutego 2016, 21:51

Celebryta

Chciałem pi­sać wier­sze
Pa­raliżujące jak piorun
Lecz nie mam w so­bie
Ty­le niena­wiści co Zeus
By rzu­cać piorunami

Chciałem pi­sać wier­sze
Do których lgnęłyby tłumy
Jak muchy do padliny
Lecz mdli mnie
Od ich poczu­cia smaku

Chciałem pi­sać wiersze
Rzu­cić na kolana
Lecz za­dep­tałyby mnie
Piel­grzym­ki do mo­jego pomnika 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 lutego 2016, 17:20

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2019, 19:21danioł sko­men­to­wał tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

22 kwietnia 2019, 07:20szpiek do­dał no­wy tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

12 kwietnia 2019, 11:26szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 kwietnia 2019, 17:35szpiek do­dał no­wy tek­st Babska po­kusa

11 kwietnia 2019, 16:50szpiek do­dał no­wy tek­st By chro­nić cię przed [...]

8 kwietnia 2019, 19:21silvershadow sko­men­to­wał tek­st Bóg nie chce być [...]

8 kwietnia 2019, 08:21szpiek sko­men­to­wał tek­st KAWA