szpiek, teksty z lutego 2013 roku

12 tekstów z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Nie niszczmy auto­rytetów ocze­kując, że będą zbawicielami. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 lutego 2013, 18:43

Ame­ryka­nie kochają swoją oj­czyznę jak młodą żonę, za to że jest piękna i pełna życia, Po­lacy kochają swoją oj­czyznę jak starą matkę, po­mimo że ma wiele zmar­szczek i jest po kil­ku śmier­ciach klinicznych. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 lutego 2013, 12:30

Ludzkie dra­maty naj­częściej biorą się stąd, iż gdy kochają to wyłączają ro­zum, a gdy myślą wyłączają serce.

Odtwórz  

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 lutego 2013, 00:07

***(Wprowadził mnie w korytarz)

wpro­wadził mnie w ko­rytarz ... cieni 
spoj­rzał na me smukłe no­gi
od pożąda­nia przed ocza­mi mu się mieni
bez słowa przek­roczył mej in­tymności pro­gi

je­go dłonie otoczyły me uda
pier­si w ciasnocie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 17 lutego 2013, 00:27

Mieć u bo­ku ko­bietę, która czu­je się piękna, to jak zag­ry­zać szam­pa­na truskawkami. 

aforyzm
zebrał 44 fiszki • 16 lutego 2013, 12:44

Sko­ro tu­taj jes­teś, piszesz to znaczy, że tli się w To­bie is­kier­ka nadziei. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 lutego 2013, 09:45

Pożądając więcej niż pot­rze­buje­my, nie zauważamy,
jak po­woli tra­cimy to, co już mamy. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 12 lutego 2013, 09:04

Ko­biecy pun­kt widze­nia, na­wet pop­rzez męską op­tykę rzu­ca no­we światło na męskość.

in­sp. Alinka241x 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 lutego 2013, 00:13

Na miłości nieje­den połamał zęby mądrości 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 7 lutego 2013, 14:53

* * *

Przeglądając się w oczach wielu
Nie dos­trze­gasz tych które cię kochają
Szu­kając w ten sposób pus­tki for­te­lu
Uczu­cia głębie swoją zatracają

Do­tykały Cię liczne zim­ne dłonie
Wszędo­byl­ski tłum wygłod­niałych palców
Lecz nie zga­siły is­kry, ona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 4 lutego 2013, 09:50

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]