szpiek, teksty z listopada 2014 roku

9 tekstów z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Głuche niebo

Płaczesz i wołasz
A gwiaz­dy niewzruszone
Pat­rzą na ciebie
One widziały już wszystko

Naj­bliższy sąsiad
Dziadek księżyc
Słyszał niejedno
Też zda­je się być głuchy

Dokąd pędzi­cie
wo­zy, duży i mały,
gdzie wasz woźnica,
gdzie wasze ko­nie ?

Kto kiedyś roz­lał mle­ko
na międzyg­wiez­dnej drodze ?
I dokąd ona wie­dzie ?
Py­tasz, lecz niebo milczy 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 listopada 2014, 13:06

Smutne 89.231.223.**

Pe­wien nu­merek
32 bi­towy
Które­go stworzył
Dos­tawca in­terne­towy

Błądził po sieci
Aż dos­tał przydział
Do do­rosłych dzieci

Był smut­ny
Bo to były "hejtery"
Które łamały wszystkie
Mo­ral­ne ba­riery

I choć to był byt
Tyl­ko wirtualny
Miał kręgosłup mo­ral­ny

Bo każdy nu­merek
w sieci to człowiek
A nie ciąg cyferek 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 listopada 2014, 09:42

Niemęski wiersz

Im bar­dziej kocham słońce
Tym bar­dziej boję się chmur
Im bar­dziej kocham tą noc
Tym bar­dziej boję się snu

Im bar­dziej kocham ser­ce
Które późno chodzi spać
Tym bar­dziej boję się wciąż
że nie zaśnie prze­ze mnie

Im bardziej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 listopada 2014, 11:11

Pot­rze­buje­my do szczęścia równo­wagi, która nie zaw­sze jest pośrodku. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 listopada 2014, 09:03

Bóg stworzył mnie na swo­je po­dobieństwo, więc też tworzę. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 listopada 2014, 13:55

* * *

Męskie ego jak kot,
co chwa­li się wciąż
ile myszy złowił

ko­biece jak mysz,
co chwa­li się wciąż
ilu na nie polowało

a ser­ce ciągle
między szponami
chodzi podrapane. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 listopada 2014, 12:57

Żegluga

Zos­ta­wiam na brze­gu
Pochmurną rzeczywistość
Odpływam w in­ny świat
Na oceanie weny

Sta­wiam maszt metafor
W który dmie wyob­raźnia
A okręt od­da­la się
Od brze­gu codzienności

Ste­rem sta­je się pióro
Które pachnie wolnością
A pa­pier składa się sam
W małą białą żaglówkę

Na og­romnym oceanie
Pośród bez­kre­su
Gdy we­na się kończy
Żeg­larz szu­ka przystani

Por­ty są ta­kie sza­re
Wys­py kuszą rajem
Z za­kaza­nym owocem
Karą będzie bezludność

Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 10 listopada 2014, 15:31

A tu mógłbym napisać tytuł

Mógłbym na­pisać
Że świat jest zły
Ale pew­nie już
o tym czytałeś

Mógłbym na­pisać
Ero­tyk jak piep­rz
Ale jed­ni by­liby
Niezaspokojeni
A in­ni zgorszeni

Mógłbym na­pisać
O miłości znów
Lecz dość już by­cia
Teore­tykiem

Mógłbym na­pisać
Czym jest sa­mot­ność
Ale z os­tatnim
Słowem za­pom­nisz
Auto­ra tych słów

Mógłbym napisać
Następne strofy
Ale już na mnie czas
Wziąć się w garść 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 7 listopada 2014, 12:16

Autożywot

Na­rodziłem się tam,
gdzie miłość rzu­ciła cień,
a rozsądek szepnął wnet:
po­ra już na dzie­dzi­ca

Gdy pierś mat­ki
przes­tała kar­mić
me małe ciało,
dusza zos­tała głod­na
bi­cia jej ser­ca

Los dał szach mat
Królo­wa była [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 listopada 2014, 21:39

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]