szpiek, teksty z listopada 2012 roku

8 tekstów z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

"Nie ma wa­gonu, które­go nie dało by się od­cze­pić " - po­tem ty­lu wy­kole­jonych ludzi na świecie. 

aforyzm
zebrał 69 fiszek • 26 listopada 2012, 10:55

Zgłębiając dru­giego człowieka można od­na­leźć swo­je wnętrze. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 24 listopada 2012, 12:46

Łańcuch

Wo­leli widzieć ka­mienną twarz
Nie słyszeć zgrzy­tu kości
W myśl za­sad - nie dos­tałeś nie dasz
A co nie wi­dać, nie ma war­tości


Bo

Z mo­jego kiedyś bólu drwi­li
Więc zat­kam uszy, odwrócę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 23 listopada 2012, 21:28

Pol­ska rzeczywistość
Wszys­cy jes­teśmy równi - nikt nie ma pra­wa wy­bić się po­nad poziom. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 22 listopada 2012, 11:01

"praw­dzi­wa miłość wszys­tko zniesie i po­kona ..." - człowiek niekoniecznie. 

aforyzm
zebrał 49 fiszek • 10 listopada 2012, 09:04

Nie­szczęśli­wym at­ry­butem anioła jest by­cie obok, za­miast u boku. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 7 listopada 2012, 22:41

Po­rozu­mienie ważniej­sze niż zrozumienie. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 3 listopada 2012, 17:13

Najdłużej wy­bacza się rodzi­com ich nieobecność. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 1 listopada 2012, 21:57

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić https://www.youtube.com/watch?v=eVhTs5HOsqc A jak komuś mało to tu: https://www.odwyk.com/odcinki-15

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 marca 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

23 lutego 2018, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 17:34IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

22 lutego 2018, 21:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 18:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 17:47szpiek do­dał no­wy tek­st Sąd os­ta­teczny