szpiek, teksty z listopada 2011 roku

7 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Małe ocho­ty budzą wiel­kie pragnienia. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 26 listopada 2011, 19:13

Ko­bieta nie może zde­cydo­wać się z cze­go zre­zyg­no­wać, mężczyz­na co lepsze. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 18 listopada 2011, 10:42

Cen­niej­szym niż złote gadżety
jest uśmiech kobiety.


Z podzięko­waniem dla mo­jej in­spi­rac­ji - A....
 

myśl
zebrała 70 fiszek • 16 listopada 2011, 11:52

Dyp­lom jest jak pa­pier toale­towy - łat­wo go dos­tać i jest niewiele wart, ale jak załat­wiiasz pew­ne spra­wy bez niego to śmierdzi. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 13 listopada 2011, 20:52

For­ma by­wa złotą klatką dla treści. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 7 listopada 2011, 21:07

Sta­rając się zro­zumieć in­nych sta­jemy się łat­wiej zro­zumiali dla drugich. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 6 listopada 2011, 13:59

Cza­sem by­cia szczęśli­wym trze­ba się nau­czyć na nowo. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 5 listopada 2011, 08:27

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]