szpiek, teksty z lipca 2016 roku

5 tekstów z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Męskim okiem:
Krągłości nakręcają namiętności. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 lipca 2016, 09:48

Siedem niegrzechów głównych - Nieczystość

Czer­wień twoich ust
Dzi­kość twoich oczu
Otoczo­na złotym włosami
Pod ni­mi ramiona,
które słońce pomalowało
mleczną czekoladą

A da­lej wzgórza piersi
I ta­jem­nicza bla­da dolina,
gdzie nie mam odwagi
zat­rzy­mać wzrok

Pragną cię wszys­tkie
Upo­jone tobą zmysły

Mu­sisz być od szatana
wie­cznie nie­czys­ta kobieto
Sko­ro mi­mo twej kruchości
Ule­gam two­jej sile

Jak­by mało było nieczystych
twych co­miesięcznych dni
Uczy­nię cię przeklętą
A ob­co­wanie z tobą
Deg­ra­duje ze świętości 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 lipca 2016, 21:50

Siedem niegrzechów głównych - Zazdrość

Wi­tam, mówią mi zazdrość
Wszys­tkiemu żem winna
Prze­ze mnie ten ukradł
Tam­ten za­bił niewierną żonę
A ona zab­rała mu męża

Pos­ta­wili mnie sądem
Po pra­wej cudzołożnice
Zabójcy i złodzieje,
którzy poszli na skróty
Po le­wej geniusze,
ar­chi­tek­tci świata
Wędrow­cy z da­lekich dróg

Wy­soki sądzie ....
Urodziłam się da­leko stąd
Jes­tem sios­trą ambicji
Pos­la­li mnie na świat
By ludzie czy­nili ziemię
so­bie pod­daną ...

Ludzie szu­kając winy
Z cza­sem oskarżyli
Krew za­miast trucizny
Że niesie śmierć 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 lipca 2016, 16:45

Siedem niegrzechów głównych - Gniew

Już rodzi­my się
Z krzykiem
Pełni gniewu
Na świat
Bo ta­ki zimny
Że zab­ra­no mam
Ciepłe łono

Płyną łzy
Na­biera­my mądrości
By złość jak pa­liwo
Spa­lała się
By napędzać
Każdy oddech

Złość tłumiona
Fermentuje
Upa­ja świadomość
Pielęgnowana
Jest jak kwas
Zżera od środka

Ma­my dłonie
I ma­my pięści
Możemy budować
i możemy burzyć

" Gniewaj­cie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! " Ef 4, 26 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 8 lipca 2016, 11:34

Ludzie, którzy na­wołują do ob­ro­ny Bo­ga tak na prawdę boją się o swój tyłek. Bóg so­bie poradzi. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 lipca 2016, 10:53

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]