szpiek, teksty z lipca 2015 roku

11 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Po­lacy je­dyny naród, które­mu z przy­war ro­bią kom­ple­men­ty. - " Pi­jany jak Polak"
Odtwórz  

myśl
zebrała 21 fiszek • 31 lipca 2015, 20:44

Zdra­da jest jak gwałt. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 30 lipca 2015, 17:45

* * *

Dzi­wię się sobie
Skąd w moich płucach
Ty­le powietrza
że nie tonę
Pod taflą cudzych łez

Cza­sem korci
By wy­ciągnąć korek
w tym basenie
Uwol­nić się od marzeń
To­piąc ser­ce w beznadziei

Dać su­rową lekcję
Lecz wid­mo zemsty
Przyćmi jej mo­rał

Gdyż nie wiesz
Czy potknięcie
Gdy walą się plany
To os­trzeżenie, kara
A może drogowskaz

Nic bez przyczy­ny
Się nie zdarza
Bóg działa
Przeb­ra­ny za przypadek 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 29 lipca 2015, 08:52

Zat­rważające, ile op­ty­miz­mu znaj­duję w krom­ce chleba. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 lipca 2015, 11:37

Ma­my tyl­ko to, cze­go nie poz­wo­limy so­bie zabrać.


In­spi­rac­ja: "Każdy ma to, cze­go mu dru­gi nie zabierze."(Nicola-57)
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 lipca 2015, 20:53

Swo­jego pil­nuj, cudze­go nie rusz, a jak ci uk­radną, nie za­bieraj niewinnym. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 lipca 2015, 13:06

Antykoncepcja

Spadłem z nieba
Dla jed­nych manna
In­nym owoc z drzewa
Poz­na­nia dob­ra i zła

Wciśnięty w ra­my świata
W tak wąskie i tak ciasno
Że swoją szpilkę wbi­jam
Ra­niąc so­bie kciuki

A na zewnątrz nich Ja
Ta­ki mały i [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 21 lipca 2015, 19:29

Ludzi trak­tu­je się gorzej niż gówno, bo leżące­go gówna nikt nie kopie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 lipca 2015, 16:09

Za­bierz Boże miłość i nadzieję, al­bo do­daj wiary. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 lipca 2015, 17:05

Ko­biety kochają dra­ni, więc świętym po­zos­ta­je tyl­ko celibat. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 lipca 2015, 13:46

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]