szpiek, teksty z kwietnia 2017 roku

8 tekstów z kwiet­nia 2017 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

O historii, patriotyzmie i bikini

Na dniach ma­my pat­riotyczne święta. Idąc ulicą jed­ne­go z pod­karpac­kich miast, zaw­cza­su przys­tro­jone­go w biało czer­wo­ne fla­gi naszły mnie ref­lek­sje. Os­tatnio czy­tałem o naszych lot­ni­kach, którzy wal­cząc z alian­ta­mi na ka­cu kosili [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 29 kwietnia 2017, 17:47

* * *

W zu­pełnej ciszy
Słychać bi­cie serca
To os­tatnia szansa
By usłyszeć
Je­go śpiew

Kto ma dziś uszy
Tak delikatne
By usłyszeć
Tę me­lodię ?

W wyści­gu po maksimum
Człowiek zos­tał
na starcie

Ma­my wszystko
A na­wet za wiele
By żyć życiem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 kwietnia 2017, 23:02

Po­lity­cy i eko­nomiści to nałogo­wi hazardziści. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 kwietnia 2017, 21:56

Brak ry­wali­zac­ji pro­wadzi do stagnacji. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 kwietnia 2017, 12:18

Ateiści wy­konują dużo brud­nej, choć pot­rzeb­nej ro­boty - za­dają py­tania, których teiści nie mają od­wa­gi za­dawać, co jest ważne by rozróżnić to w co się chce wie­rzyć od faktów. 

myśl • 12 kwietnia 2017, 12:19

W życiu ważne jest by zro­zumieć, że chcieć coś dla siebie, nie zaw­sze oz­nacza zab­rać coś komuś. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 kwietnia 2017, 23:43

Nie pasuje

Py­tają ludzie
Co ona widzi
W chłopaku
Co ma twarz
Jak to oni mówią
"Dołna"

Mówią ludzie
On do niej
Nie pasuje
Bo urodziła ją
Pa­ni magister
A je­go matka
Ma osiem klas

Za­sypiają ludzie
Po serialu
W narodowej
Śniąc o miłości
Która do nich
Nie pasuje

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 kwietnia 2017, 11:50

* * *

Spo­między chwil
Wyławiam te,
Które umiem
Ub­rać w słowa

Mi­jam ludzi
Żyjących na zewnątrz siebie
Jak­by mar­twych w środku

Zas­ta­nawiam się czemu
Boją się umierać
Choć są jak zombie

Eure­ka !
... świat swój
Nie mogą spakować
Do kieszeni
Mar­ko­wej trumny 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 kwietnia 2017, 11:33

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]