szpiek, teksty z kwietnia 2011 roku

8 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Mężczyźni by­wają krótko­widza­mi, ko­biety zaś da­leko­widza­mi . 

aforyzm
zebrał 101 fiszek • 22 kwietnia 2011, 11:29

wczo­raj dziś nie zastąpi,
szczęśli­wy ten, kto w jut­ro nie wątpi 

myśl
zebrała 64 fiszki • 20 kwietnia 2011, 10:08

Naj­pierw umiera wiara w człowieka, później wiara w Boga. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 18 kwietnia 2011, 08:48

Ko­bieta każdą zmianę w życiu, no­wy etap pod­kreśla nową fryzurą. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 14 kwietnia 2011, 10:43

Pros­to­ta nie jest banalna. 

aforyzm
zebrał 166 fiszek • 12 kwietnia 2011, 20:36

Rzadką perłą współczes­ne­go społeczeństwa jest człowiek, który żyje, a nie by­tuje zbierając pro­duk­ty życia. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 10 kwietnia 2011, 12:13

Mój eden

Gdzieś, tu na końcu świata
zesłał mnie Bóg na ziemię
Los ból ze szczęściem przep­la­ta,
narzu­ciw­szy na ple­cy brze­mię

Gdzieś tu, gdzie czas wol­niej się spie­szy
Gdzie diabeł dob­ra­noc po­wiada
Gdzie zieleń [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 6 kwietnia 2011, 14:39

Mężczyźni są prości jak obsługa ce­pa, kom­pli­kac­je zaczy­nają się gdy ko­biety próbują z nich zro­bić kombajn. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 4 kwietnia 2011, 09:56

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:44CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

wczoraj, 16:13yestem sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

przedwczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

18 stycznia 2019, 15:31szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 04:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 20:36szpiek sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

17 stycznia 2019, 19:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

14 stycznia 2019, 12:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak kos­tka lo­du Rozpływasz się [...]