szpiek, teksty z grudnia 2016 roku

13 tekstów z grud­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Łat­wo o kry­zys osobowości,
gdy się ma mul­tum (cy­tato­wych) tożsa­mości.
Wer­sja druga:
Łat­wo o za­burze­nia osobowości,
gdy się ma mul­tum (cy­tato­wych) tożsamości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 grudnia 2016, 10:07

* * *

Cicha noc
Wyb­rzmiały już życze­nia
Sfor­mułowa­no
Swo­je oczekiwania
wo­bec siebie
i nawza­jem

Prysło na­pięcie
Jak dob­rać słowa
Bo pus­tka
Głucha noc

Ocze­kiwa­nie
Czy już można
Przejść
Do kon­sum­pcji
Opłat­ka i grzybowej
Bóg się na­rodzi
O półno­cy
W kościele 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 grudnia 2016, 22:39

W dzi­siej­szych cza­sach pa­ry spo­tykają się tyl­ko w łóżku 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 grudnia 2016, 13:04

We­sołych Świąt !
Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 grudnia 2016, 13:28

Ślepota

Do niedawna
wie­rzyłem w anioły
Były ta­kie piękne
I zaw­sze za da­leko

Szu­kałem miłości
która spa­da jak grom
z jas­ne­go nieba
gdzie miał mieszkać
mój anioł

Miłości,
co miała być po­kar­mem bogów
Słod­kiej jak nektar
I równie mi­tycznej
co ambrozja

I byłem [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 13 fiszek • 21 grudnia 2016, 23:50

Dziewica zza siedmiu gór

Za sied­mioma górami
za wy­soki­mi murami
Mie­szkała so­bie księżna
Mi­mo lat niezamężna

Mówiła ta dziewica
że to przez jej lica
ten brak kandydatów
I mało swatów

Pod­ry­wał ją brodaty
Bo był za kudłaty
Tak dwor­kom mówiła
Gdy je­go odprawiła

Po­tem pod­ry­wał ją łysy
Zjadły [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 12 fiszek • 20 grudnia 2016, 19:48

Kot Dziwak wśród owiec

Człowieku, wyższa istoto
Już tyl­ko wzrostem
Stworzo­ny do wyższych celów
Niż żreć i po­lero­wać tyłek
Aby błyszczał bardziej
Niż u innych
Cze­mu kar­cisz kota,
który chce żyć ?

On w swej ko­ciej prostocie
Nie zat­ra­cił is­kry życia
I wy­cis­ka z niego
Sto [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 grudnia 2016, 14:10

Na cóż to, że łby to potężne, sko­ro zakute. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 14 grudnia 2016, 10:47

"Wszys­cy [ludzie] kradną ... ", "wszys­cy są pod­li ... ", "wszys­cy oszu­kują i kłamią ... ". A później z tych sa­mych ust: : "..., bo co ludzie po­wiedzą ... ", " .... masz zro­bić tak, bo co ludzie by so­bie po­myśle­li... ".
Tak się zas­ta­nawiam, na kim autor­ka tych słów się wzo­ruje, gdzie jest gra­nica między głupotą, a hipokryzją.
in­sp. Inkwizycja 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 grudnia 2016, 16:29

Mało rodziców pa­mięta, że ważniej­sze jest dać dziec­ku moc­ne skrzydła, niż bo­gate gniazdo. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 11 grudnia 2016, 20:56

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:44CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

wczoraj, 16:13yestem sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

przedwczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

18 stycznia 2019, 15:31szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 04:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 20:36szpiek sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

17 stycznia 2019, 19:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

14 stycznia 2019, 12:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak kos­tka lo­du Rozpływasz się [...]