szpiek, teksty z grudnia 2015 roku

7 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Modlitwa chorej matki

Śmierć nas rozłączyła
Pękł węzeł przysięgi
To było jak wczo­raj
A Ty już tęsknisz

Wołasz us­ta­mi choroby
by śmierć prze­niosła mnie
Na drugą stronę do Ciebie

Zo­bacz proszę
łzy naszych dzieci
Nie za­bieraj im matki

Zacze­kaj jeszcze
Daj za­goić się ranie
Po Twoim odejściu

Wiem, tam już nie boli
Chcesz dla mnie raju
Ale tu jes­tem bar­dziej
potrzebna
Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 30 grudnia 2015, 17:51

* * *

Przychodzisz naga
Kneb­lu­jesz usta
Wiążesz ręce
Al­bo sta­wiasz szybę
Między nami

Mogę pat­rzeć
Porządać, pragnąć
Ale nie wol­no mi 
Nic głębiej czuć

Mogę dotykać
Na odległość
Całować słowa
Lecz nie użyć ust

Mogę być o krok
I muszę być
krok w krok
Ale nie razem

Muszę ufać słowu
Ale nie wol­no mi
Wie­rzyć w czyn

Odtwórz  

erotyk
zebrał 17 fiszek • 21 grudnia 2015, 11:06

Za­nim wy­dasz wy­rok ska­zujący na zły los, pos­taw go przed dwo­ma in­stan­cja­mi sądu - włas­nym su­mieniem i ty­mi, z który­mi go dzielisz (los). 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 grudnia 2015, 16:31

H2O

Jest we mnie pa­leta barw
Większa od tęczy
Od bieli aż po czerń
Zam­knięta w jed­nej kropli

Gdy brak pro­mieni słońca
Które załamu­je w so­bie
Jes­tem przez­roczys­ty
Ludzie mnie nie widzą

Cza­sem zle­wam się
Wszys­tkie kolory
W je­den punkt
Wi­dać tyl­ko czerń

//część dla chemików//

Cza­sem pa­dam w kwas
Zaczy­nam wrzeć
Wys­ka­kuję z naczynia

Cza­sem moc­ny kwas
wpa­da w moją toń
I spo­koj­nie się rozpływa 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 grudnia 2015, 11:53

Kochaj­my, 'pu­ki' ser­ca są otwarte. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 grudnia 2015, 08:55

Niektórzy trak­tują, to co na­zywają "Mój Krzyż", jak piedes­tał al­bo am­bonę, z której pat­rzą z góry na ludzi.
Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 grudnia 2015, 10:34

Godzina piętnasta

Są ta­kie dni...

Gdy słońce zachodzi w południe
Świat jest ot­warty na czte­ry strony
A ty trzy­masz się swo­jego krzyża
Tkwiąc na szczy­cie Gol­go­ty stracony

Mógłbyś zejść, po sto­pami ty­le dróg
Lecz oczy masz zam­knięte w ciemności
Mod­lisz się by um­rzeć, trzy­ma cię strach
Co będzie po tam­tej stro­nie świadomości

Dob­rze wiesz, że życie dos­tałeś na kredyt
Przychodząc na ten świat opłakany
Zu­pełnie na­gi i bezbronny
A od­setki są na pro­cent składany

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 grudnia 2015, 18:59

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]