szpiek, teksty z czerwca 2011 roku

8 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Poczu­cie włas­nej war­tości to widzieć w in­nych człowieka równe­go sobie. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 29 czerwca 2011, 11:55

(...) być może nie ma osób niezastąpionych, ale są ludzie których jest nam da­ne spot­kać tyl­ko raz w życiu. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 25 czerwca 2011, 12:24

Życie jest za krótkie by dob­rze poz­nać człowieka. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 19 czerwca 2011, 19:39

Nig­dy nie wiem, czy pew­ne spra­wy ro­zumiem le­piej niż in­ni, czy w ogóle ich nie rozumiem. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 17 czerwca 2011, 21:19

Jes­teśmy jak liczby zes­po­lone: rzeczy­wis­te ciało + "uro­jona" dusza. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 14 czerwca 2011, 09:17

Im twar­dsza du­pa tym trud­niej zdo­być serce. 

aforyzm
zebrał 150 fiszek • 12 czerwca 2011, 17:05

Im bar­dziej jes­teś prze­kona­ny, że dużo wiesz o ko­bietach, tym mniej tak na prawdę o nich wiesz. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 7 czerwca 2011, 13:08

Naj­szczęśliw­si są ci, którzy naj­mniej do szczęścia potrzebują. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 1 czerwca 2011, 09:53

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]