szpiek, teksty z czerwca 2011 roku

8 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Poczu­cie włas­nej war­tości to widzieć w in­nych człowieka równe­go sobie. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 29 czerwca 2011, 11:55

(...) być może nie ma osób niezastąpionych, ale są ludzie których jest nam da­ne spot­kać tyl­ko raz w życiu. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 25 czerwca 2011, 12:24

Życie jest za krótkie by dob­rze poz­nać człowieka. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 19 czerwca 2011, 19:39

Nig­dy nie wiem, czy pew­ne spra­wy ro­zumiem le­piej niż in­ni, czy w ogóle ich nie rozumiem. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 17 czerwca 2011, 21:19

Jes­teśmy jak liczby zes­po­lone: rzeczy­wis­te ciało + "uro­jona" dusza. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 14 czerwca 2011, 09:17

Im twar­dsza du­pa tym trud­niej zdo­być serce. 

aforyzm
zebrał 150 fiszek • 12 czerwca 2011, 17:05

Im bar­dziej jes­teś prze­kona­ny, że dużo wiesz o ko­bietach, tym mniej tak na prawdę o nich wiesz. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 7 czerwca 2011, 13:08

Naj­szczęśliw­si są ci, którzy naj­mniej do szczęścia potrzebują. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 1 czerwca 2011, 09:53

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]