szpiek

787 tekstów – auto­rem jest szpiek.

Co odróżnia wiarę od religii?
Np. tresura
https://youtu.be/4fpJ7ZRumTE 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 kwietnia 2019, 07:20

Babska pokusa

Nig­dy nie myślała wiele o Bo­gu
Lecz gdy go spotkała
Uj­rzała nad­bo­ga

Bóg był jak słońce
Każde­go ran­ka o świcie
Za­bierał go

Gdy ubierał biały kołnierzyk
Widziała smycz
Choć to ona da­wała mu moc

Drżała gdy ręce,
które były [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 kwietnia 2019, 17:35

By chro­nić cię przed pog­ry­zieniem założę ci ka­ganiec, a cóż że stra­cisz głos...
Odtwórz  

aforyzm • 11 kwietnia 2019, 16:50

Bóg nie chce być kocha­nym za to, kim jest, za to, co ko­muś dał, ale za to, ja­ki jest i ta­kimi na swój ob­raz nas stworzył.
Nie ma miłości bez wol­ności, czy by­libyśmy wol­ni, gdy­by Bóg po­kazał dowód na swo­je is­tnienie ? 

myśl • 26 marca 2019, 20:06

Retrospekcja

Boże...po co żyć,
gdy mam prze­baczyć
Na krzyżu nie ma odpuszczenia
Nie nie ma ofiary i poświęcenia
Jest tyl­ko cierpienie

Je­zu pomóż mi cię pomścić
Niech będę twoimi dłońmi
Które niosą miecz

Niech cier­pienie trwa
Tych co za­dali mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 marca 2019, 01:04

" Bóg zapłać " - wszys­tko zwa­lają na Boga. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lutego 2019, 21:10

Walentynki

Ludzie wy­myśli­li pew­ne dni
By nie za­pom­nieć co w sercu
Lecz pa­miętają tyl­ko da­ty
A ser­ce cały rok czeka
Na czas dla siebie

https://youtu.be/2X1_foXXcPg 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 14 lutego 2019, 15:16

Życie erotyczne husarza

Na uli­ce wyszła husaria
Ze spuszczo­nymi spod­niami
A na us­tach je­zus maria
Błyszczą skrzydła między przechod­niami

Jak tu żyć w tym kra­ju
Żydzi zgo­lili pej­sy i bro­dy
To ich wi­na że nie ma tu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 lutego 2019, 18:44

An­ty­semi­tyzm, ra­sizm, faszyzm ... szan­sa dla małych ludzi na zaistnienie.
Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lutego 2019, 21:33

* * *

Bóg dał mi ro­zum i serce
Gdy przyszedłem na świat
Ludzie podzi­wiali rozum
Lecz ser­ce ka­zali zabić


Dziś nie krzycz na mnie
Gdy so­bie w kącie płaczę
Ja tak bar­dzo chcę
Po­być trochę człowiekiem

Te parę łez
Zmy­wa ze mnie brud
Który osiada
Gdy wychodzę na świat

Po dniu przychodzi noc
Cicho tak
Że słyszę ser­ca bicie
Nie krzycz, gdy słyszę
Jak spa­dają łzy

Cza­sem mam piękny sen
Na mo­jej pier­si ty
Słyszysz to co ja
Me­lodię spa­dających łez 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 lutego 2019, 10:14

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2019, 19:21danioł sko­men­to­wał tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

22 kwietnia 2019, 07:20szpiek do­dał no­wy tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

12 kwietnia 2019, 11:26szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 kwietnia 2019, 17:35szpiek do­dał no­wy tek­st Babska po­kusa

11 kwietnia 2019, 16:50szpiek do­dał no­wy tek­st By chro­nić cię przed [...]

8 kwietnia 2019, 19:21silvershadow sko­men­to­wał tek­st Bóg nie chce być [...]

8 kwietnia 2019, 08:21szpiek sko­men­to­wał tek­st KAWA