szpiek, teksty znajomych

22381 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

W dzi­siej­szym świecie stało się normą po­siadać liczne ducho­we zniewo­lenia i nie widzieć w tym zu­pełnie nic niepokojącego. 

myśl • wczoraj, 16:07

Gardenia

Mówisz,
Weź się w garść
Tak by w za­ciśniętej dłoni
Zmieścić cały świat

Smu­tek, stres, łzy
Wszys­tko co nie w czas

Mówisz,
Poszu­kaj sen­su i celu
Na­wet tam gdzie go brak

Po­każ światu,
Że jeszcze coś jesteś [...] — czytaj całość

wiersz • 18 marca 2018, 09:13

Niektórych ludzi ciężko stra­wić, a wyp­luć nie wy­pada.

kwin­te­sen­cja smaku. 

myśl • 17 marca 2018, 20:01

Bez butów ciężko się obejść.

bo­sym iść. 

myśl • 14 marca 2018, 09:27

Nies­podziewa­ne niekiedy le­piej zap­la­nuje niż my sami. 

myśl • 13 marca 2018, 21:11

Po­między na­mi niebo, o które ciężko się wznieść. 

myśl • 12 marca 2018, 23:46

Światłoczułość

Odtwórz
przeszy­wa
wiążąc gardło 
dłonie
ko­lana 

dzierżąc

od skle­pienia 
do czeluści

kpiąc z gry cieni
mącąc kosmos

ekscytuje
wy­soką wibracją 

wiersz • 12 marca 2018, 21:59

Tak nap­rawdę bar­dzo niewielu ludzi chce być skon­fron­to­wany­mi z prawdą o so­bie samych. 

myśl • 11 marca 2018, 13:04

Nieraz myślę, że nies­pełnione marze­nia, to dob­re da­ry losu. 

myśl • 11 marca 2018, 11:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96