szpiek, ulubione teksty

25649 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

* * *

drzazgą w oku jesteś

naj­gorętszym
przewinieniem


żółte prześcieradła
wiją się
jak węże


bez opamiętania 

wiersz • wczoraj, 12:49

Nad Renem

Po woj­nie nas­tała cisza
I trwa do te­raz
Cza­sami ktoś za­cyto­wał Schil­le­ra
Al­bo po cichu Goethego
Niedługo jed­nak młodzi Niem­cy
Zaczęli pi­sać coś co trud­no określić
Ein neuer Weg co nie ma opar­cia w przeszłości
Dla mnie na tej ziemi nas­tała cisza
Która trwa do teraz 

wiersz • wczoraj, 08:11

Gość mało chciany

Na sto­le leży miś
z za­puszczoną brodą

Uszat­ku, może poszedłbyś do fryzjera?
życzli­wie proponuję
ale on za­pala papierosa
siada w fo­telu i oponuje

"Chy­ba Bóg cię opuścił, jas­na cholera!"
Odzy­wa się zuchwa­le a po cza­sie dodaje
"Co z ciebie za przy­jaciel-?- że flachy
nie pos­ta­wi na przywitanie
por­nosów ko­lek­cji na półce nie ma
ani bi­tej śmieta­ny do sta­tys­tyczne­go chleba

Na tap­cza­nie sie­dzi miś
z założoną na nogę nogą
sie­dzi i pat­rzy w su­fit z wielką trwogą... 

wiersz • przedwczoraj, 22:05

Gdy oczy ot­warte już z łez, smak so­li po­zos­ta­je na długo. 

myśl • przedwczoraj, 17:31

* * *

jes­teś jedyna
w moim rodzaju
zbyt rzadko
spotykana

Odtwórz  

wiersz • 10 grudnia 2018, 20:39

Nie zo­baczysz ludzi, gdy sam nie jes­teś człowiekiem. 

myśl • 10 grudnia 2018, 17:59

Miłość po kątach , rozpędzo­na na czte­ry wiatry...

Odtwórz  

myśl • 10 grudnia 2018, 14:13

Duże pieniądze trwo­nią serca. 

myśl • 10 grudnia 2018, 12:52

koty - lion

bal trwa
a my ...
pasujemy 

wiersz • 10 grudnia 2018, 11:03

Co­raz częściej tłumaczy­my się z miłości...
każda wymówka dob­ra, by kochać. 

myśl • 9 grudnia 2018, 15:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zofija