szpiek, ulubione teksty

23919 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

kolejna wiosna

Nie pozwól mi proszę
By czas prze­ciekał przez pal­ce jak piasek
A dni ka­mieniem ciężkim
W rzekę życia wpadały
I choć świat ten nie wolny
od smut­ku i grzechu
niech nikt nie myśli, że jest przegranym
Bo póki [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 09:32

Po drugiej stronie Sekwany

chciałem ci wy­biec naprzeciw
nie znając gra­nic wszechświata
lecz oto przyklękam

bo mnie cze­ka dro­ga daleka

nie myśl że zapomnę
że nie jes­teś ze mną

a choć imię mo­je mówić będziesz
głosem ściszonym
niczym zby­teczne słowo

gdy spoj­rzysz na Pa­ryż
i dalej

na cienie skrzydeł
na chmu­ry nieba

ku moim oczom

pa­miętaj że są na­dal
jak dwie noce

pro­meteu­sze słońc 

wiersz • dzisiaj, 07:41

przyszła
kopnęła mnie w kos­ma­te doopsko
i rzekła:
- mi­siek, wstawaj!
 

myśl • wczoraj, 22:36

Bierzmowanie (czym jest)

Jes­teś jak drzew­ko młode
Co łat­wo wyr­wać z korze­niami
Zgiąć złamać lub poz­ba­wić owoców
Dla­tego człowieku młody
Trze­ba cię wzmocnić
Byś wstał gdy upad­niesz
Głowę od­wrócił od grzechu
Po­wie­dział nie 
Gdy przyj­dzie ta krzy­wa godzi­na
Jes­teś jak drzewo
Co po­win­no zak­witnąć
I wy­dać owo­ce
Dla­tego niech spłynie na Ciebie
Duch Święty 

wiersz • wczoraj, 19:35

Lipy rzucały liście pod stopy

Jest ta­ki cmentarz
na uli­cy Garncarskiej
roz­dziawiający usta
składający lip rączki w amen

Oby nie wessał
bo kiedy od­dech łapie
wchodzą do je­go ja­my kon­dukty pogrzebowe
ra­zem z sa­mocho­dem elektrycznym
i człowiekiem z megafonem

Roz­ciąga się tam mgła
wieczorna
spo­radycznie zacho­wane pom­ni­ki nagrobne
epi­tafia na murze
i cisza
wbi­ta floretem
w gro­bu kopiec

Jest tam wiel­ki drew­niany krzyż... 

wiersz • przedwczoraj, 22:32

Oczy­wiście... żyj, żyj so­bie da­lej ...
a zo­baczysz jak to się skończy ! 

anegdota • przedwczoraj, 09:30

Naj­lep­szym do­wodem na is­tnienie miłości,
jest jej brak.
Odtwórz  

myśl • 18 marca 2018, 12:25

RPA

Oto eksperyment

black and white

na do­le Afryki

państwo no­wo zrodzone


Oto stan rzeczy

co wy­powie­dzieć nie można

że mor­dują w miesiącu

około tysiąca


Oto rasiści

wte­dy czy teraz

kto liczy tam trupy

łez i krwi kałuże


Oto diamenty

I kas­ta światowa

głupim ideały

tam śmierć dla [...] — czytaj całość

wiersz • 18 marca 2018, 08:07

Jeżeli ktoś ci zaufał,
zrób wszys­tko by nie cier­piał z te­go powodu.

Odtwórz  

myśl • 17 marca 2018, 23:36

szklana pula

czuję się jak palec
bez ręki
gdy wśród noc­nej ciszy
głos mnie zawodzi 

wiersz • 17 marca 2018, 19:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bystry.76