szpiek, strona 70

737 tekstów – auto­rem jest szpiek.

Ko­bieta jest piękniej­sza, gdy czu­je się piękna. 

aforyzm dnia z 8 marca 2016 roku
zebrał 249 fiszek • 8 grudnia 2010, 10:20

Gdy mały dys­tans do świata masz
to każdy może dać ci w twarz.
Ale gdy dys­tans za duży, w ta­kim przypadku
nie dos­trzeżesz po­moc­nej dłoni w ra­zie upadku. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 7 grudnia 2010, 12:20

Łzy - krzyk duszy. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 5 grudnia 2010, 18:56

pa­radoks ma­sochis­ty


Ból - uza­leżniający śro­dek znieczulający. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 3 grudnia 2010, 10:38

Re­lac­je dam­sko - męskie

Szy­ja głową kieruje,
ale w którą stronę
to głowa decyduje. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 2 grudnia 2010, 09:59

Cza­sem człowiek mu­si się stać szmatą, by zro­zumieć jak piękna jest szlachet­na osoba. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 1 grudnia 2010, 10:54

Pa­radoks uczuć

Cza­sem miłość wyg­ry­wa wiel­kie bit­wy z prze­ciw­nościami, a ka­pitu­luje w małej potyczce. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 30 listopada 2010, 11:36

nic tak nie potęgu­je sa­mot­ności jak nieod­wza­jem­niona miłość 

myśl
zebrała 68 fiszek • 29 listopada 2010, 11:47

To od nas za­leży, czy ból, cier­pienie i tru­dy które spo­tyka­my będą miały sens. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 28 listopada 2010, 19:02

Naj­bar­dziej zabłąka­na owie­czka to ta, która zgu­biła się w la­biryn­cie zbu­dowa­nym z swoich myśli i uczuć. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 26 listopada 2010, 10:16

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]