szpiek, strona 70

767 tekstów – auto­rem jest szpiek.

we­na lu­bi sa­mot­ność i smutek 

myśl
zebrała 68 fiszek • 24 stycznia 2011, 17:36

Sa­mot­ność - dla jed­nych trwo­ga, dla in­nych bez­pie­czna kryjówka. 

aforyzm dnia z 29 października 2017 roku
zebrał 221 fiszek • 18 stycznia 2011, 09:18

Trze­ba naj­pierw spo­ro wy­lać łez z nie­szczęść, by płakać ze szczęścia. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 14 stycznia 2011, 12:06

Złote myśli o rym wzbogacone
rzadziej są przez pa­mięć tracone.
Ważne by nie stra­ciły treści,
gdy autor rym umieści. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 13 stycznia 2011, 09:15

Choć smut­na dusza często bar­dziej wrażli­wa na cier­pienie in­nych, to po­god­na dusza pot­ra­fi zdziałać więcej dob­ra dla świata. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 11 stycznia 2011, 09:03

Ja­ki jest sens podróży
od na­rodzin do śmier­ci bram
żad­na wróżka te­go ci nie wywróży
od­po­wiedź mu­sisz zna­leźć sam 

myśl
zebrała 52 fiszki • 10 stycznia 2011, 10:38

(...) wątpli­wości są też po to, by na no­wo czer­pać ra­dość z od­kry­wania prawdy 

myśl
zebrała 62 fiszki • 9 stycznia 2011, 18:02

Sta­ry kawaler


Z po­wodu do ko­biet nieśmiałości
słabą je­go stroną była elokwencja,
więc gdy już spo­tykał swo­je miłości
up­rzedzała go konkurencja. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 7 stycznia 2011, 10:00

Nie­dziw­ny jest już ten świat, gdzie wrażli­wość jest słabością, a gru­boskórność stała się ba­rierą ochroną, ale wciąż niez­ro­zumiałe jest w nim to, że dra­pieżcy żerujący na uczu­ciach z wilków zmieniają się w hieny. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 6 stycznia 2011, 12:53

Bezsenność

Jak zasnąć, gdy się ser­ce tłucze
a tęskno­ty duszę ranią
Ni­dy ser­ca nie nauczę
że nie będziesz je­go panią
To dzięki Tobie
pier­wszy wier­sz na­pisałem
Nie mogąc uwie­rzyć sobie
o ro­man­tyzm siebie nie po­dej­rze­wałem
I zos­tałaś tyl­ko naj­większym wspomnieniem
a wy­pełniałaś mój dzień i noc
znikłaś jak sen wraz z przebudzeniem
na­dając sa­mot­ności złą moc
Wciąż myśląc czy będę z tobą czy bez
z wspom­nieniami po Tobie
zos­tało tyl­ko te parę zdań i łez 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 5 stycznia 2011, 10:47

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]