szpiek, strona 70

697 tekstów – auto­rem jest szpiek.

Od ilości braw ważniej­sze jest kto klaszcze. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 14 października 2010, 10:50

Ważne ! Być dla siebie człowiekiem. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 12 października 2010, 16:58

Naj­piękniej­sze ob­licze świata to te widziane ocza­mi uśmie­chnięte­go dziecka. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 października 2010, 10:48

Życie jest zbyt cen­ne by żyć "z dnia na dzień". 

myśl
zebrała 36 fiszek • 8 października 2010, 10:21

Dobre pytania

Py­tasz ja­ki jest sens życia
W świecie w którym ważniej­sze jest mieć niż być
Kochać i być kocha­nym to jest praw­dzi­wy sens
Ale jak kochać gdy żyje się pośród hien
Gdzie każdy wo­li brać niż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 7 października 2010, 10:07

Naj­wyższe mu­ry do swo­jego szczęścia bu­duje­my so­bie sami. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 6 października 2010, 10:40

Przez nies­pełnione marze­nia wie się, co się nap­rawdę chce w życiu. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 5 października 2010, 20:56

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić https://www.youtube.com/watch?v=eVhTs5HOsqc A jak komuś mało to tu: https://www.odwyk.com/odcinki-15

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 marca 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

23 lutego 2018, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 17:34IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

22 lutego 2018, 21:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 18:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 17:47szpiek do­dał no­wy tek­st Sąd os­ta­teczny