szpiek, strona 5

697 tekstów – auto­rem jest szpiek.

Trud­no jest się od­na­leźć wśród żywych, gdy na co dzień ob­cu­je się ze śmiercią.
In­sp roz­mo­wa z pielęgniarką 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 września 2017, 22:28

Odtwórz

Dos­tał pe­wien ta­lent od Boga
Za­miast nim jed­noczyć ludzi
Szu­ka on wszędzie wroga
I niena­wiść dookoła budzi

O mój Ra­zaRy­nie roz­wi­jaj się
O mój Ra­zaRy­nie roz­wi­jaj się

Ma umysł te­gi i błysk w oku
I nie bra­kuje mu elokwencji
Na [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 8 fiszek • 3 września 2017, 12:42

Wojenko, wojenko ....

Ten tek­st nie miał ni­kogo ob­ra­zić, tyl­ko rozśmie­szyć, a jak ktoś nie ma poczu­cia hu­moru, to mam to w d****.

W ko­men­tarzach Ro­zar rozgłasza
Pol­ska bar­dziej mo­ja niż wasza
I że na Cy­tatach in­no­wac­ja
Lewakiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 sierpnia 2017, 13:11

Czym się różni kościół od sek­ty ?
W kościele jes­teś, bo chcesz, w sek­cie bo nie masz wyboru 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 sierpnia 2017, 17:37

* * *

Chcesz usłyszeć jak echo
Pow­tarza two­je imię
Chcesz by ktoś cię zawołał
Gdy zgu­biłaś się w ciemności

Chcesz wie­dzieć że piszę
Właśnie do ciebie
A uk­ry­wasz swój adres

Szu­kasz swo­jego imienia
Wśród hierog­lifów w sercu
A nie chcesz zdradzić
Jak pisze się two­je imię

Chcesz bym zbadał
Twoją bliznę na sercu
Lecz wstydzisz się
Zdjąć jed­wabną bluzkę

A na­wet jeśli
Zap­ragniesz rozkoszny
Boisz się dokąd
Zabłądzą two­je dłonie

Bo jak się wycofać
W połowie za­dania ?
Sprze­daj fal­sy­fika­ty
bezpieczeństwa
Za praw­dziwą wolność
Póki cię stać

*bez dedykacji 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 sierpnia 2017, 12:01

Wołamy by ktoś za­pisał nasze imię w ser­cu jed­nocześnie chce­my po­zos­tać anonimowi 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2017, 10:06

Dla jed­nych cały wszechświat jest za cias­ny, za mały, dla in­nych krop­la wo­dy, to przes­trzeń do poz­na­nia której nie star­cza życia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 sierpnia 2017, 13:16

Wol­ność - ulu­bione hasło wszys­tkich dyk­ta­torów, gdy chodzi o walkę o władzę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 sierpnia 2017, 22:31

Szpiekując so­bie po świecie wir­tual­nym i real­nym poz­nałem niewierzących i wierzących w Bo­ga i ich ar­gu­men­ty. I tak so­bie po­myślałem, że można ich podzielić na kil­ka typów.
Ty­py ludzi wierzących:
1. Kreac­jo­nis­ta - "życie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 sierpnia 2017, 19:51

Naj­większym szczęściem rządu jest nie­szczęsna opozycja 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 sierpnia 2017, 22:25

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić https://www.youtube.com/watch?v=eVhTs5HOsqc A jak komuś mało to tu: https://www.odwyk.com/odcinki-15

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 marca 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

23 lutego 2018, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 17:34IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

22 lutego 2018, 21:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 18:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 17:47szpiek do­dał no­wy tek­st Sąd os­ta­teczny