szpiek, strona 5

767 tekstów – auto­rem jest szpiek.

Naj­większą po­mocą od Bo­ga jest kop­niak w doopę 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 sierpnia 2018, 16:36

Gdzie ?

Gdzie się podziały, tam­te Cytaty
Gdzie te myśli, wier­sze, poematy
Gdzie ci poeci i tam­ci myśliciele
Po których zos­tało tek­stów wiele

Gdzie ci krzyżow­cy, patrioci
Ro­man­ty­cy i Don Kichot'ci
Cze­mu mil­czą, cze­mu zniknęli
A ty­le do po­wie­dze­nia mieli

Gdzie się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 sierpnia 2018, 19:46

W za­kochi­waniu się je­dyny przy­padek, zrządze­nie lo­su, to mo­ment spot­ka­nia dru­giej stro­ny, reszta to kwes­tia de­cyz­ji, ulec czy nie ulec pokusie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 sierpnia 2018, 15:21

Most

Byłem bajką
Opo­wiadaną na dobranoc
Gdy trze­ba było zapomnieć
O złym dniu

Byłem bajką
Księciem zaklętym
Od­na­lazłaś mnie
Po­całun­kiem odczarowałaś

Byłem bajką
Po której miałaś piękne sny
I budziłaś się z wiarą
w lep­sze dni

Zniknęłaś
gdy spot­kały się nasze dłonie
Taką [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 sierpnia 2018, 18:44

O niebie, leżąc na glebie

Co można na­pisać o niebie
Które wszyt­ko widziało
Z per­spek­ty­wy leżąc na glebie
Gdy się mniej żyło niż pracowało

Co można na­pisać o czasie
Nie wiedząc kiedy się zaczyna
Każdy na ze­gar­ku zna się
I wie która jest godzina

A [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 sierpnia 2018, 11:43

Po­lacy to dziw­ny naród, gdy upuszcza się im krwi, mówią że stają się silniejsi 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 lipca 2018, 22:46

* * *

Jak zro­zumieć ten świat
gdzie pod tym sa­mym niebem
pat­rząc w niebiosa
je­den płacąc przek­li­na swój los
py­tając czy tak wygląda piekło
przek­li­na swój czas
a ja tuż za ścianą uśmie­cham się
do słońca, które prze­biło chmury
tak właści­wie bez powodu

Ból i ra­dość jak dwa bieguny
Tak da­leko są od siebie
bo od­pychają się
lecz pod tym sa­mym niebem
tworzą je­den świat 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 lipca 2018, 10:51

Czym różni się uczci­wość od ho­noru ? Dla "ludzi ho­noru" za­sada jest ważniej­sza od po­wodu dla które­go powstała.
Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lipca 2018, 16:31

Dziś dziewicę można spot­kać tyl­ko 7 m pod ziemią.
https://youtu.be/n6i5_qWbTH8 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 lipca 2018, 15:45

Różno­rod­ność to cud, które­go każdy jest częścią
https://www.odwyk.com/video/camp2018.mp4 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 lipca 2018, 10:51

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]