szpiek, strona 4

767 tekstów – auto­rem jest szpiek.

Wszędzie źle, ale na Cytatach najlepiej ...

Niedaw­no przy­darzył mi się skok w bok ... miałem ro­mans z pew­nym por­ta­lem ... "poetyc­kim". Pros­ta, ład­na, ład­na sza­ta gra­ficzna w sty­lu ret­ro, przy­pomi­nająca cza­sy gdy kom­pu­tery były pra­wiczka­mi i nie znały [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 21 września 2018, 10:37

O drogę do ce­lu py­taj tych, którzy go osiągnęli, jak żyć py­taj ludzi szczęśliwych 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 września 2018, 21:46

Dob­ry fa­cet nie jest dob­ry(m par­tne­rem) dla każdej kobiety 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 września 2018, 13:42

Kiedyś to kurła było

Kiedyś to kurła było...
Od­ro­binę ciała się pokazało
I na biuścik, na nóżkę
Wszys­tkie spra­wy się załatwiało

Od­pięlam parę guzków
I poszłam raz do rzeźnika
dos­tał na wi­dok bius­tu bzika
Co dzien­nie miałam schabowe
Choć były pus­te półki sklepowe

Kiedyś to [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 7 września 2018, 15:22

Kult oso­by szkodzi war­tościom, który­mi żyła 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 września 2018, 14:16

Płacę więc wy­magam, kry­tykuję, choć im nie wierzę
https://wolnemedia.net/ile-nas-kosztuje-kosciol 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 września 2018, 13:28

Sięga­my po al­ko­hol nie dla te­go, że lu­bimy ka­ca... ko­biety wolą dupków, nie dla­tego że lu­bią być porzucane...
In­sp. https://youtu.be/iA7H-5s0CKE
PS. Nap­rawę faj­ny ksiądz :-) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 września 2018, 10:02

* * *

Zaw­sze byłem heretyk
Z Bo­giem lu­biłem prze­bywać sam
Ja, On i szum wiatru

Ksiądz py­tał o stusunki
z moim penisem
Bo to był główny GRZECH
I miał większą wagę niż Bóg
Bo Bóg był tyl­ko tłem

Nie py­tałem gdzie jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 sierpnia 2018, 11:15

Kłam­stwo jest narzędziem pra­cy po­lityków i prawników.
In­sp. Zbig­niew Hołdys
https://youtu.be/k_V7lHOLdYA 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 sierpnia 2018, 21:59

Polska kibolska

Pękają szy­by, trzęsą się ściany
Czyżby zaata­kował nas naród wyb­ra­ny ?
Burzą sie wit­ry­ny i przystanki
To ONR szy­kuje się do partyzantki

ref.
To idzie młodzież,
młodzież wszech... kibolska
Że strachu trzęsie się,
trzęsie cała Polska

Lecą ka­mienie i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 sierpnia 2018, 16:01

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]