szpiek, strona 3

737 tekstów – auto­rem jest szpiek.

Romantycy

My romantycy
Scho­wani pod liśćmi zeszłej jesieni
Przechadza­my się między światłami
czer­wo­nych la­tar­ni te­go świata
Bar­dziej szarzy niż dzień
Pod­czas ulew­nej jesieni

Sie­dzi­my smut­ni przy oknie
Z no­sem przyk­le­jonym do szyby
Pod­gląda­my pędzących ludzi
Spóźnionych na po­ciąg do stac­ji sukces

Cicho pisze­my wiersze
Do za­kurzo­nej szuflady
Prze­nika­my między ludźmi niezauważeni
Szu­kamy ko­goś kto nas przytuli

Jes­teśmy ciałem wto­pieni w świat
Lecz myśla­mi gdzieś w swoich snach
Stąpa­my cicho, by nikt nas nie obudził
Ty­le nasze, co po­za za­sięgiem ludzi 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 lipca 2018, 09:48

Złość - wyt­rych do ser­ca niejed­nej kobiety 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 1 lipca 2018, 11:47

N-ty raz o miłości

Miłość - jak zauważył każdy, kto próbu­je ana­lizo­wać ten te­mat, wy­myka się spryt­nie z
wszys­tkich de­finic­ji, for­mułek i nie da­je się zaszuf­ladko­wać. Ty so­bie myślę, że to dob­rze, dzięki
te­mu każdy z sied­miu miliardów [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 28 czerwca 2018, 09:53

Władza - nic tak dob­rze nie sma­kuje i nic tak bar­dzo nie deprawuje 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 czerwca 2018, 16:07

Przez bezdroża ludzkich dusz - Kazik

Za­nim było wiado­mo czy Ka­zik, wnuk Ka­zimie­rza się urodzi, na­dano mu imię i wyb­ra­no szkołę, zawód i wyz­na­nie. Oj­ciec Ka­zika był woj­sko­wym pi­lotem. Rzad­ko by­wał w do­mu. Dla sy­na był bo­giem, jego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 22 czerwca 2018, 10:17

Na nic osy fi­gura, gdy osy też natura 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 czerwca 2018, 10:55

Pieniądze + sława = ko­biet obława 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 czerwca 2018, 16:40

Kto pa­li fa­je, te­mu nie staje 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 4 czerwca 2018, 21:21

Krystyna

Pa­ni po­seł Krystyna
To bo­jowa dziewczyna
Od dziec­ka jest już taka
że gdy widzi lewaka
chce mu ur­wać ptaka
A gdy le­wakiem jest kobieta
W ruch idzie sztacheta

By le­wac­two się nie mnożyło
I le­piej się Po­lakom żyło

Seks i ona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 czerwca 2018, 15:19

Gdzie trzy ba­by, tam woj­na na czte­rech frontach 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2018, 04:19

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]