szpiek, strona 3

767 tekstów – auto­rem jest szpiek.

Tanatos

Ludzie na mnie patrzą
I widzą mo­je zewnętrze
Po­noć mam depresję
A ja rosnę

A ja kocham swo­je smutki
Gdy opłakuję od­chodzącą jesień
Z każdym opadłym liściem
Jes­tem po­nad śmiercią

Śmierć burzy
Sta­ry porządek
Święty spokój
Brak spokoju
Niesprawiedliwość
Ból

Śmierć to brama
Do lep­sze­go życia
Coś się zaczyna
Coś się kończy

I gdy do­pada mnie
Zewnętrzny smutek
Umieram i rodzę się nowy
Zrzu­cam skórę, li­nieje

I wte­dy jes­tem
po­nad zewnętrzny
Czuję swoją duszę
Jes­tem człowiekiem
Do szpi­ku kości
Bo w niej umieram
I się rodzę nowy 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 października 2018, 09:24

Czy to męska, czy kobieca
tak bar­dzo lud podnieca
co tam skry­wa kieca

In­sp. zain­te­reso­wanie fil­mem "Kler" 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 października 2018, 21:27

Zarówno wol­ność jak i jej brak niosą ze sobą zag­rożenia, lecz tyl­ko wol­ność da­je szansę ich pokonania 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 października 2018, 12:23

Po­wiedz człowieko­wi że cze­goś nie ma, co mają in­ni, a uczy­nisz go nieszczęśliwym 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 października 2018, 22:35

Cza­sem wiążemy Bo­gu tak moc­no ręce, że nic nie może zdziałać
Wszak pis­mo powiada
Wszys­tko, co zwiążecie na ziemi, będzie związa­ne w niebie, a co roz­wiążecie na ziemi, będzie roz­wiąza­ne w niebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 października 2018, 10:55

I w bryle lodu narcyz zakwitnie

Mógłbym być in­nym sobą
Bo prze­konują mnie
nie opłaca się tak żyć
I mówią wal­cz o to i tamto
Bo nam tak dobrze
i o nasze oręża brakuje

W ta­kich radach
Szu­kają towarzysza
Do swo­jej drogi
A ja idę sam
Bo niwielu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 października 2018, 19:04

Gdy­by Bóg był ka­toli­kiem, każdy ka­mień miałby na­pis Ma­de by JHW (Jahwe) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 października 2018, 10:29

Kwin­te­sen­cja po­puliz­mu : Ku­pić głosy po­par­cia głup­szych i le­niw­szych za pieniądze mądrzej­szych i pracowitszych 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 października 2018, 08:48

Dziś rzad­ko re­peru­je się związki, zwyk­le sięga się po no­we, stąd współczes­ne społeczeństwo przy­pomi­na złomowisko 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 września 2018, 05:34

Wier­sze czy­tam z no­sem nad ek­ra­nem.
Nie znam się na poez­ji, ale ją czuję.
in­sp. Beata 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 września 2018, 14:32

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]