szpiek, strona 2

767 tekstów – auto­rem jest szpiek.

Poczy­tałem so­bie Mar­ksa i Engelsa
by nie wspierać ka­pita­listów, nie zjem snikersa 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 listopada 2018, 17:41

* * *

Mam w doopie białe i czer­wo­ne
co są ma­ja pięści za­miast dłoni
Mam w doopie białe i czer­wo­ne
rzy­gam na wi­dok rac i spa­leniz­ny woni

Mam w doopie niepodległość
gdzie nie ma wolności
Mam w doopie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 listopada 2018, 20:58

Gdzie oce­nie pod­le­ga uroda
Głos ma mężczyz­na, nie moda 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 listopada 2018, 14:28

Pod czer­woną la­tar­nią ...
Czy mu stoi czy leży, dwieście się na­leży ..
Albo
Czy ma pa­dal­ca czy boa
Dwieście się woła 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 listopada 2018, 21:23

Naj­większy kom­pleks Po­laków ? 
- Kom­pleks Edypa 

myśl • 1 listopada 2018, 18:37

Os­tatnio tak pat­rzę na siebie i myślę so­bie - kurła, Stwórca to mu­si mieć poczu­cie humoru 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 października 2018, 22:17

Ahh ta młodzieży

Jak co pokolenie
Młodzi się zbuntowali
Nie będziemy jak nieg­dyś rodzice
Nie zbun­tuntu­jemy się

Na ustach
Kto ty jes­teś Po­lak mały
Nikt nie chce być wielkim
Człowiekiem

Nikt nie po­wie ci
Kim jesteś
Póki nie pokażesz
Środ­ko­wego palca

Nig­dy nie do­wiesz się
Że masz twardą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 października 2018, 12:55

Jeśli nie włożysz od­po­wied­nio dużego wy­siłku do pra­cy nad sobą, nie możesz być dob­rym człowiekiem, będziesz co naj­wyżej umier­ko­wanie złym człowiekiem.
In­sp. https://youtu.be/AADE3WYrcZU 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 października 2018, 11:07

Dzięki po­rażkom wiemy, co jest dla nas dobre
- Jor­dan B Peterson
https://youtu.be/inwJoA7n1Rg 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 października 2018, 13:37

Mężczyźni szu­kają ko­biet, które nie zmienią ich życia, ko­biety mężczyzn, którzy od­mienią ich życie 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 października 2018, 20:58

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]