szpiek, poezja

173 teksty (poez­ja) – auto­rem jest szpiek.

* * *

Zaw­sze byłem heretyk
Z Bo­giem lu­biłem prze­bywać sam
Ja, On i szum wiatru

Ksiądz py­tał o stusunki
z moim penisem
Bo to był główny GRZECH
I miał większą wagę niż Bóg
Bo Bóg był tyl­ko tłem

Nie py­tałem gdzie jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 sierpnia 2018, 11:15

Polska kibolska

Pękają szy­by, trzęsą się ściany
Czyżby zaata­kował nas naród wyb­ra­ny ?
Burzą sie wit­ry­ny i przystanki
To ONR szy­kuje się do partyzantki

ref.
To idzie młodzież,
młodzież wszech... kibolska
Że strachu trzęsie się,
trzęsie cała Polska

Lecą ka­mienie i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 sierpnia 2018, 16:01

Gdzie ?

Gdzie się podziały, tam­te Cytaty
Gdzie te myśli, wier­sze, poematy
Gdzie ci poeci i tam­ci myśliciele
Po których zos­tało tek­stów wiele

Gdzie ci krzyżow­cy, patrioci
Ro­man­ty­cy i Don Kichot'ci
Cze­mu mil­czą, cze­mu zniknęli
A ty­le do po­wie­dze­nia mieli

Gdzie się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 sierpnia 2018, 19:46

Most

Byłem bajką
Opo­wiadaną na dobranoc
Gdy trze­ba było zapomnieć
O złym dniu

Byłem bajką
Księciem zaklętym
Od­na­lazłaś mnie
Po­całun­kiem odczarowałaś

Byłem bajką
Po której miałaś piękne sny
I budziłaś się z wiarą
w lep­sze dni

Zniknęłaś
gdy spot­kały się nasze dłonie
Taką [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 sierpnia 2018, 18:44

O niebie, leżąc na glebie

Co można na­pisać o niebie
Które wszyt­ko widziało
Z per­spek­ty­wy leżąc na glebie
Gdy się mniej żyło niż pracowało

Co można na­pisać o czasie
Nie wiedząc kiedy się zaczyna
Każdy na ze­gar­ku zna się
I wie która jest godzina

A [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 sierpnia 2018, 11:43

* * *

Jak zro­zumieć ten świat
gdzie pod tym sa­mym niebem
pat­rząc w niebiosa
je­den płacąc przek­li­na swój los
py­tając czy tak wygląda piekło
przek­li­na swój czas
a ja tuż za ścianą uśmie­cham się
do słońca, które prze­biło chmury
tak właści­wie bez powodu

Ból i ra­dość jak dwa bieguny
Tak da­leko są od siebie
bo od­pychają się
lecz pod tym sa­mym niebem
tworzą je­den świat 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 lipca 2018, 10:51

Romantycy

My romantycy
Scho­wani pod liśćmi zeszłej jesieni
Przechadza­my się między światłami
czer­wo­nych la­tar­ni te­go świata
Bar­dziej szarzy niż dzień
Pod­czas ulew­nej jesieni

Sie­dzi­my smut­ni przy oknie
Z no­sem przyk­le­jonym do szyby
Pod­gląda­my pędzących ludzi
Spóźnionych na po­ciąg do stac­ji sukces

Cicho pisze­my wiersze
Do za­kurzo­nej szuflady
Prze­nika­my między ludźmi niezauważeni
Szu­kamy ko­goś kto nas przytuli

Jes­teśmy ciałem wto­pieni w świat
Lecz myśla­mi gdzieś w swoich snach
Stąpa­my cicho, by nikt nas nie obudził
Ty­le nasze, co po­za za­sięgiem ludzi 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 lipca 2018, 09:48

Krystyna

Pa­ni po­seł Krystyna
To bo­jowa dziewczyna
Od dziec­ka jest już taka
że gdy widzi lewaka
chce mu ur­wać ptaka
A gdy le­wakiem jest kobieta
W ruch idzie sztacheta

By le­wac­two się nie mnożyło
I le­piej się Po­lakom żyło

Seks i ona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 czerwca 2018, 15:19

* * *

Cho­rych nawiedzać,
na ka­teche­zie tłukli
pus­ty ko­rytarz szpitala
a ludzie w kościele

Nasz no­wy dom
le­wac­ka tv, reklama
No­wy pom­nik Jezusa
kto wy­pełnia Je­go wolę ?

Czy Ma­ria zaw­sze dziewica
Teolo­giczna ginekologia
Us­ta prze­pełnione dyskusją
Kto na­kar­mi głodujących

Piel­grzym­ka za pielgrzymką
Ludziom nie bra­kuje czasu
Dziadek [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 maja 2018, 12:05

* * *

His­to­ria ta choć ry­mem pisana
Praw­dzi­wa, niezmyślana
A jej autor nie jest podmiotem
Ani mo­rałów przedmiotem

Krążyły po wsi różne wieści
Że ja po­mimo lat czterdzieści
Nie wiem jak się ko­bietę pieści

Przy okaz­ji naj­bliżej spowiedzi
Szu­kałem u ple­bana odpowiedzi
Która [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2018, 21:21

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]