szpiek, myśli

413 tekstów (myśli) – auto­rem jest szpiek.

O drogę do ce­lu py­taj tych, którzy go osiągnęli, jak żyć py­taj ludzi szczęśliwych 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 września 2018, 21:46

Dob­ry fa­cet nie jest dob­ry(m par­tne­rem) dla każdej kobiety 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 września 2018, 13:42

Kult oso­by szkodzi war­tościom, który­mi żyła 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 września 2018, 14:16

Płacę więc wy­magam, kry­tykuję, choć im nie wierzę
https://wolnemedia.net/ile-nas-kosztuje-kosciol 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 września 2018, 13:28

Sięga­my po al­ko­hol nie dla te­go, że lu­bimy ka­ca... ko­biety wolą dupków, nie dla­tego że lu­bią być porzucane...
In­sp. https://youtu.be/iA7H-5s0CKE
PS. Nap­rawę faj­ny ksiądz :-) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 września 2018, 10:02

Kłam­stwo jest narzędziem pra­cy po­lityków i prawników.
In­sp. Zbig­niew Hołdys
https://youtu.be/k_V7lHOLdYA 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 sierpnia 2018, 21:59

Naj­większą po­mocą od Bo­ga jest kop­niak w doopę 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 sierpnia 2018, 16:36

W za­kochi­waniu się je­dyny przy­padek, zrządze­nie lo­su, to mo­ment spot­ka­nia dru­giej stro­ny, reszta to kwes­tia de­cyz­ji, ulec czy nie ulec pokusie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 sierpnia 2018, 15:21

Po­lacy to dziw­ny naród, gdy upuszcza się im krwi, mówią że stają się silniejsi 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 lipca 2018, 22:46

Czym różni się uczci­wość od ho­noru ? Dla "ludzi ho­noru" za­sada jest ważniej­sza od po­wodu dla które­go powstała.
Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lipca 2018, 16:31

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]