szpiek, myśli

400 tekstów (myśli) – auto­rem jest szpiek.

Na nic osy fi­gura, gdy osy też natura 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 10:55

Pieniądze + sława = ko­biet obława 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 czerwca 2018, 16:40

Gdzie trzy ba­by, tam woj­na na czte­rech frontach 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2018, 04:19

Zy­cie jest jak szklan­ka ... twar­de, kruche, tlucze sie i czym je wy­pel­niasz, to mu­sisz wypic 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 maja 2018, 18:52

Na stałe za­pisa­li się w naszym ser­cu, nie ci ludzie, którzy mają szczególne cechy fi­zyczne, czy cha­rak­te­ru, ale ci co przez swoją obec­ność i ges­ty zmieni­li nasze życie i sposób pos­trze­gania świata 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2018, 11:25

Naszła mnie chęć na śledzie, to te­raz jes­tem w biedzie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 maja 2018, 11:26

Cha­rak­ter ko­biety naj­le­piej od­dają jej ... podniety 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 maja 2018, 12:23

Jeśli jes­teś nieza­dowo­lony ze swo­jego życia, pier­wsze co mu­sisz zmienić to doradców. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 kwietnia 2018, 16:30

W ludziach naj­bar­dziej in­te­resujący jest człowiek. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 lutego 2018, 22:14

Każdy naród wyb­ra­ny ma prob­lem z żydami
https://youtu.be/ZEZJRTG2a8Q 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 lutego 2018, 20:03

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:39szpiek sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 19:36szpiek sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 15:37szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 12:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Na nic osy fi­gura, [...]

przedwczoraj, 10:55szpiek do­dał no­wy tek­st Na nic osy fi­gura, [...]

16 czerwca 2018, 16:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jedni wpa­dają w obłęd, [...]

16 czerwca 2018, 08:27szpiek sko­men­to­wał tek­st Jedni wpa­dają w obłęd, [...]

14 czerwca 2018, 18:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Psychoterapeuta vs pac­jent: dwie [...]