szpiek, myśli

437 tekstów (myśli) – auto­rem jest szpiek.

Jes­teśmy zwykłymi ludźmi. W so­wiec­kich i niemiec­kich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych pra­cowa­li zwyk­li ludzie. Zwyk­li ludzie tworzy­li te sys­te­my. To jest prze­rażające ! Przy od­ro­binie wy­siłku wyob­raźni możemy prze­nieść się w te cza­sy, czy by­libyśmy in­ni ?
In­sp. ek­spe­ryment Milgrama
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_Milgrama 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 grudnia 2018, 11:25

Ko­munistów nie szu­kam w teczkach, ale w głowach 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2018, 11:21

Ko­bieta bez mężczyz­ny dziecinnieje 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 grudnia 2018, 22:32

Ahhh Kor­wi­nie, bez ciebie pra­wica Rzeczy­pos­po­litej zaginie 

myśl • 28 listopada 2018, 23:39

Każdy nac­jo­nalizm pot­rze­buje wro­ga, jak diesel turbosprężarki 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 listopada 2018, 08:57

Pier­wszy­mi, którzy ot­worzą drzwi Is­la­mowi do euro­py nie będą le­wacy, ani li­berałowie, lecz ko­biety szu­kające męskości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 listopada 2018, 18:24

Nie do­wiesz się ile masz w tym kra­ju wolności,
póki nie zaczniesz gos­po­dar­czej działal­ności
http://blog.martinlechowicz.com/urzad-skarbowy-programistom,1428
https://www.google.pl/amp/s/www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/urzad-skarbowy-chce-znac-koszty-wesela,214,0,2398422.html%3famp=1 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 listopada 2018, 20:12

Ar­tyści - umierają i rodzą się, by sta­ry świat od­kry­wać na no­wo, z zachwy­tem dziec­ka, dos­trze­gać coś, co in­nym umyka.
In­sp. http://youtu.be/CZcOQSjplpo 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 listopada 2018, 08:08

Poczy­tałem so­bie Mar­ksa i Engelsa
by nie wspierać ka­pita­listów, nie zjem snikersa 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 listopada 2018, 17:41

Gdzie oce­nie pod­le­ga uroda
Głos ma mężczyz­na, nie moda 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 listopada 2018, 14:28

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]