szpiek, aforyzmy

101 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest szpiek.

Złość - wyt­rych do ser­ca niejed­nej kobiety 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 1 lipca 2018, 11:47

Kto pa­li fa­je, te­mu nie staje 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 4 czerwca 2018, 21:21

Bez­pie­czniej jest liznąć prob­lem, niż liznąć się ... cza­sem bez­pie­czniej dla prob­le­mu
In­sp Cytaty.info 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 23 października 2017, 08:13

Hołotą rządzi "co ludzie powiedzą" 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 lipca 2017, 07:52

Wśród na­wet naj­bar­dziej ko­loro­wych pa­wi, nielotów, sza­ry wróbel nie nau­czy sie latać. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 25 stycznia 2017, 12:54

Na cóż to, że łby to potężne, sko­ro zakute. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 14 grudnia 2016, 10:47

Mało rodziców pa­mięta, że ważniej­sze jest dać dziec­ku moc­ne skrzydła, niż bo­gate gniazdo. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 11 grudnia 2016, 20:56

Można nab­rać ta­ki dys­tans do siebie, że tra­ci się kon­takt ze sobą. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 6 grudnia 2016, 18:10

Prze­daw­ko­wany re­laty­wizm skut­ku­je wa­dami wzroku. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 25 listopada 2016, 22:30

Do­meną pus­ta­ka jest fasada. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 września 2016, 09:08

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]