szpiek, aforyzmy

99 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest szpiek.

Bez­pie­czniej jest liznąć prob­lem, niż liznąć się ... cza­sem bez­pie­czniej dla prob­le­mu
In­sp Cytaty.info 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 23 października 2017, 08:13

Hołotą rządzi "co ludzie powiedzą" 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 lipca 2017, 07:52

Wśród na­wet naj­bar­dziej ko­loro­wych pa­wi, nielotów, sza­ry wróbel nie nau­czy sie latać. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 25 stycznia 2017, 12:54

Na cóż to, że łby to potężne, sko­ro zakute. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 14 grudnia 2016, 10:47

Mało rodziców pa­mięta, że ważniej­sze jest dać dziec­ku moc­ne skrzydła, niż bo­gate gniazdo. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 11 grudnia 2016, 20:56

Można nab­rać ta­ki dys­tans do siebie, że tra­ci się kon­takt ze sobą. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 6 grudnia 2016, 18:10

Prze­daw­ko­wany re­laty­wizm skut­ku­je wa­dami wzroku. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 25 listopada 2016, 22:30

Do­meną pus­ta­ka jest fasada. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 września 2016, 09:08

W morzu go­ryczy i żalu łat­wo za­topić wys­py szczęścia i łodzie ratunkowe. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 17 czerwca 2016, 14:57

Kto jed­nym okiem pat­rzy w przeszłość, a dru­gim w przyszłość, ten ma ze­zowa­te szczęście. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 14 marca 2016, 21:11

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić https://www.youtube.com/watch?v=eVhTs5HOsqc A jak komuś mało to tu: https://www.odwyk.com/odcinki-15

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 marca 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

23 lutego 2018, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 17:34IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

22 lutego 2018, 21:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 18:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 17:47szpiek do­dał no­wy tek­st Sąd os­ta­teczny