szpiek, aforyzmy

100 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest szpiek.

Kto pa­li fa­je, te­mu nie staje 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 4 czerwca 2018, 21:21

Bez­pie­czniej jest liznąć prob­lem, niż liznąć się ... cza­sem bez­pie­czniej dla prob­le­mu
In­sp Cytaty.info 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 23 października 2017, 08:13

Hołotą rządzi "co ludzie powiedzą" 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 lipca 2017, 07:52

Wśród na­wet naj­bar­dziej ko­loro­wych pa­wi, nielotów, sza­ry wróbel nie nau­czy sie latać. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 25 stycznia 2017, 12:54

Na cóż to, że łby to potężne, sko­ro zakute. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 14 grudnia 2016, 10:47

Mało rodziców pa­mięta, że ważniej­sze jest dać dziec­ku moc­ne skrzydła, niż bo­gate gniazdo. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 11 grudnia 2016, 20:56

Można nab­rać ta­ki dys­tans do siebie, że tra­ci się kon­takt ze sobą. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 6 grudnia 2016, 18:10

Prze­daw­ko­wany re­laty­wizm skut­ku­je wa­dami wzroku. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 25 listopada 2016, 22:30

Do­meną pus­ta­ka jest fasada. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 września 2016, 09:08

W morzu go­ryczy i żalu łat­wo za­topić wys­py szczęścia i łodzie ratunkowe. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 17 czerwca 2016, 14:57

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:39szpiek sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 19:36szpiek sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 15:37szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 12:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Na nic osy fi­gura, [...]

przedwczoraj, 10:55szpiek do­dał no­wy tek­st Na nic osy fi­gura, [...]

16 czerwca 2018, 16:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jedni wpa­dają w obłęd, [...]

16 czerwca 2018, 08:27szpiek sko­men­to­wał tek­st Jedni wpa­dają w obłęd, [...]

14 czerwca 2018, 18:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Psychoterapeuta vs pac­jent: dwie [...]