szpiek, teksty z września 2016 roku

5 tekstów z września 2016 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Mot­to kochan­ki : " Puść wol­no, jeśli praw­dzi­we kocha, to wróci".
Mot­to żony: " Puść wol­no, jeśli praw­dzi­we kocha, to nig­dy nie zos­ta­wi ". 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 września 2016, 14:46

* * *

Niektórzy są jak wiatr
Wpa­dają i sieją zamęt
Przew­ra­cają drzewa
Zry­wają dachy

Drze­wa zasadzone
po os­tatniej burzy
Z nadzieją iż
na­wet gdy­by jutro
miałby być ko­niec świata

Dachy postawione
na przekór żywiołom
ciał oraz dusz
gdy pa­dał deszcz łez
i wa­liły pioru­ny rozpaczy

Gdy usłyszysz wiatr
Nie ot­wieraj mu drzwi
Choćby skomlił
jak ran­ny pies
On tyl­ko jest przelotnie 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 września 2016, 23:02

Do­meną pus­ta­ka jest fasada. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 września 2016, 09:08

Kto nicze­go w życiu nie żałuje, ten nie uczy się na błędach. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 września 2016, 20:03

Czuć piniondz

Pieniądze. Ważna rzecz. Trze­ba jeść i gdzieś mie­szkać, to mi­nimum, które kosztu­je i z którym nie ma co dys­ku­tować. Dają poczu­cie war­tości, po­zycję w społeczeństwie i poczu­cie bez­pie­czeństwa. I choć zap­rzecza­my że [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 9 września 2016, 19:22

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]