szpiek, teksty z września 2015 roku

11 tekstów z września 2015 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Bezdomny

Nie raz wys­ta­wiono mnie
Za drzwi gdy pa­dał deszcz
Kiedyś ktoś mnie znalazł
Przyp­ro­wadził pod dom

Siedzę przed drzwiami
Cza­sem zos­ta­je tu na noc
Zmarzłem już, przemokłem
Cze­kam aż ot­worzysz drzwi

Cza­sem rzu­casz coś do zjedzenia
Bym nie był zwłokami
Wychodzisz gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 28 września 2015, 23:00

Naj­gor­sza z de­cyz­ji to brak de­cyz­ji, bo w te­dy tra­ci się wszys­tkie alternatywy. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 22 września 2015, 13:29

Nie dzi­wię się, że nie wyglądam w realu na swój wiek, sko­ro życze­nia urodzi­nowe składają mi tyl­ko oso­by, z który­mi mam wir­tual­ny kontakt. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 września 2015, 22:10

* * *

By­liśmy tak blis­ko
Ser­ca czuły nawza­jem rytm
Mi­mo ki­lometrów odległości

Lecz dziś trzy­mam cię
Sam za opuszki palców
I wy­mykasz mi się

Pragnęliśmy się
Ja wo­dy, Ty powietrza
Ja byłem spragniony
Ty łapałaś oddech

Nie dla mnie
Two­je serce
Two­je usta
Twój [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 50 fiszek • 19 września 2015, 09:48

Wietrzyk

Pu­kam do Ciebie od lat
De­likat­nie jak let­ni wiatr
Co roz­wiewa dmuchawce
Roz­nosząc ba­bie lato

Po­dob­no krop­la drąży skalę
Lecz prze­cież ser­ce Twoje
Nie jest z kamienia
I rozpływam się po osierdziu

Chciałbym cza­sem być burzą
Zro­bić za­mieć, bić gradem
Uderzyć pioru­nem z jas­ne­go nieba
Lecz nies­te­ty nie jes­tem Zeusem 

erotyk
zebrał 40 fiszek • 18 września 2015, 19:59

Mi­nima­lizm na­leży tępić brzytwą Oc­kha­ma . 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 września 2015, 12:38

Uro­da to rzecz względna, ale cha­rak­ter by­wa bezwzględny. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 9 września 2015, 08:22

Często mam wrażenie, że ateiści nie wierzą w Bo­ga, bo utożsa­miają go ze świętym mikołajem. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 września 2015, 14:24

Dla pew­ne­go pa­na ze Śląska
każda ko­bieta jest jak przekąska
Obiad co dzień u żony jada
A do kochan­ki na ko­lację wpada,
gdy żona sta­je się zbyt swojska 

limeryk
zebrał 7 fiszek • 5 września 2015, 21:21

* * *

Gdzieś się za­podziała miłości
co byłaś pal­tem na słotę
pa­raso­lem na deszczo­we i upal­ne dni
Dłonią, co pod­no­siła z upadku

Jes­teś gdy świeci słońce
gdy us­ta sma­kują miodem
lecz rozpływasz się z łzami
cho­wasz się za chmury

Cze­muś miłości umarła
Byłaś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 3 września 2015, 11:38

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]