szpiek, teksty z września 2013 roku

12 tekstów z września 2013 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Kto zna cenę za ból, ten nie li­cytu­je cierpienia. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 30 września 2013, 08:01

Fa­cet to świnia
Zrzu­cam w ciebie swe świń'stwa.
Lżej­sze sumienie 

haiku
zebrał 5 fiszek • 19 września 2013, 17:59

Wielu im głośniej woła o miłość, by przyszła, al­bo choćby o in­ne­go człowieka, by był obok, tym większe jed­nocześnie bu­duje mu­ry i ko­pie fo­sy wokół swo­jej sa­mot­ni, gdy od­po­wiada im tyl­ko echo tych murów. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 września 2013, 22:55

Zdro­wy egoizm ma rację by­tu w imię spra­wied­li­wości . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 września 2013, 19:41

Kiedyś as­tro­logo­wie ro­bili ludziom wodę z mózgu pod przyk­rywką ma­tema­tyki i as­tro­nomii, dziś gdy ma­tema­tyka i as­tro­nomia zaj­mują się rzecza­mi, o których as­tro­logom się nie śniło, przerzu­cili się na psychologię. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 września 2013, 15:48

Wszys­cy zap­raszają do wal­ca, a ja jes­tem graniastosłupem 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 9 września 2013, 13:37

Zaz­drość jest jak niebez­pie­czna za­bawa z og­niem, mały płomień pod­no­si tem­pe­raturę, chwi­la nieuwa­gi, za­pom­nienia i wznieca pożar, nad którym nie da się za­pano­wać, który niszczy wszystko. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 8 września 2013, 09:38

Wyszpiegowane II

ok­ropny był z niego pies ogrodnika
sam nie zdo­był nig­dy kobiety
każde­go uważał za ropustnika
kto nie wyb­rał dro­gi ascety 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 6 września 2013, 12:13

Wyszpiegowane I

Choć dwóch o nią się za łeb brało,
to dziew­czę w sa­mot­ności płakało.
By­li walką ze sobą tak zajęci,
iż dla niej nie mieli cza­su i chęci 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 września 2013, 07:59

Gdy strażnik ro­zum za­sypia, ser­ce rusza na łowy. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 4 września 2013, 09:56

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]