szpiek, teksty ze stycznia 2017 roku

11 tekstów ze stycznia 2017 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Mamo ...

Całe życie czułem cze­goś brak
Gdy siada­liśmy do stołu
Byłaś obok, na długość ramion
Jed­nak tak jak­by Cię nie było

Sie­działem na miejscu
dla zabłąka­nego wędrowca
Życie zaw­sze było ta­kie puste
I ludzie jak­by niewidzialni

Gdy in­ne dzieci siadały
na kolanach
Ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 30 stycznia 2017, 14:46

Wśród na­wet naj­bar­dziej ko­loro­wych pa­wi, nielotów, sza­ry wróbel nie nau­czy sie latać. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 25 stycznia 2017, 12:54

* * *

Gdy w ser­cu płonie ból
Życie led­wo się tli
Ciężki oddech
Od­mie­rza czas

Za­cis­kam pięści
Si­ne dłonie
Nie płynie krew
Gdy mięśnie
twar­de i zim­ne jak stal

Bla­da mo­ja twarz
Bo uj­rzałem swo­jego ducha
Po­wie­szo­nego na mar­twym drzewie

Łza drąży ka­mienną twarz
I spadła na moją dłoń
Ciepło, czuję ciepło
Znów czuję, płynie krew
To była mo­ja nadzieja 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 stycznia 2017, 11:18

Miłość nie jest śle­pa, śle­pe by­wa prag­nienie miłości. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 stycznia 2017, 13:50

Pan An­drzej S. jest bar­dzo bez­czel­ny, uważa, że jest na ty­le bo­gatym in­te­lek­tual­nie i ducho­wo człowiekiem, że nie mu­si się ubierać według ka­nonów mo­dy i może jez­dzić sta­rym sa­mocho­dem, by uważać się za war­tościową osobę.

Zbieżność imion z użyt­kowni­kiem Cy­tatów przypadkowa. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 stycznia 2017, 15:01

Dzieci trak­to­wane jak idioci wy­ras­tają na idiotów. (z ob­serwac­ji dzieci i ich rodziców) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 stycznia 2017, 11:48

Możli­wości często og­ra­niczają wolność. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 stycznia 2017, 11:01

Lus­tro jest większym kłamcą niż oczy mężczyzny. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 stycznia 2017, 11:35

Człowieka [tu] poz­nasz nie po tek­stach, ale po je­go komentarzach. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 stycznia 2017, 12:28

Żydzi mają Tal­mud, Ka­toli­cy Ka­techizm, obie nac­je zat­rzy­mały się na Sta­rym Testamencie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 stycznia 2017, 10:03

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]