szpiek, teksty ze stycznia 2013 roku

17 tekstów ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Ma­li chłop­cy ba­wią się w po­lic­jantów i złodziei, duże dziew­czyn­ki w dob­re­go i złego policjanta. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 stycznia 2013, 17:53

Eko­nomia jest bar­dziej wir­tual­na niż informatyka. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 stycznia 2013, 21:48

In­ter­pre­tac­ja poz­wa­la czy­tel­ni­kowi spoj­rzeć w oczy. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 stycznia 2013, 08:04

Mężczyznę można wy­kas­tro­wać słowa­mi, ko­bietę obojętnym spojrzeniem. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 25 stycznia 2013, 00:14

Jut­ro może um­rzeć tyl­ko w tobie.

in­sp. Pa­pużka i 007 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 stycznia 2013, 22:20

Od małego dołka grób się zaczyna.

in­sp. Cytaty 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 23 stycznia 2013, 17:20

Bar­dziej 'Fo­toshop' pot­rze­buje ko­biet niż ko­biety 'Fotoshopa'. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 22 stycznia 2013, 12:42

Często ludzie mówią, że ty­le lat z kimś są i człowieka nie znają, może prob­lem w tym że przes­ta­li chcieć go poz­na­wać ? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 stycznia 2013, 18:44

Sex 2.0

Kiedyś by­wałeś do­wodem miłości
Choć to tyl­ko przez poszla­ki
Dzi­siaj po­pada­my w in­ne skraj­ności
Te­raz re­kom­pensu­jesz wszys­tkie braki

Uza­leżniasz niczym am­fe­tami­na
Za­miast strzy­kaw­ki strzała Amo­ra
W trak­cie na chwilę się zapomina
Każda człowieka życiowa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 stycznia 2013, 12:03

Naj­trud­niej zro­zumieć swo­je od­bi­cie - ni­by wszys­tko zna­jome, ale po prze­ciw­nych stronach. 

aforyzm
zebrał 52 fiszki • 18 stycznia 2013, 11:24

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]