szpiek, teksty z sierpnia 2016 roku

5 tekstów z sier­pnia 2016 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Jest ta­ki typ "ko­biety fa­tal­nej ", który sza­nuje tyl­ko mężczyzn, którzy ją krzywdzą.
Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 sierpnia 2016, 18:50

* * *

Umiera człowiek,
jak­by ko­niec świata
Choć to tyl­ko iskierka.
a gaśnie całe ognisko

Jut­ro będzie dzień
Ja­kiś kolejny
Ale nie zadzwonisz
Nie usłyszę two­jego głosu

Jakże tu pus­to ,
prze­cież jeszcze wczo­raj
roz­ma­wialiśmy
Ja­ki będzie ko­lej­ny dzień ?

Dookoła mówią o śmierci
Życiu po śmier­ci
Wiel­ka fi­lozo­fia
Baśnie, baj­ki
Wiara i nadzieja
.......

Może i ktoś
Tam ma rację,
ale ja jeszcze
żyje tu i teraz,
a ciebie nie ma
Pus­ty fo­tel
Nikt nie podnosi
białej fi­ran­ki,
gdy na podwórku
szcze­ka twój pies 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 sierpnia 2016, 22:34

Ludziom łat­wiej przyz­nać, że by­li głupi, niż że postąpi­li źle (w od­niesieniu do moralności). 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 sierpnia 2016, 17:16

Szklany ja

Cza­sem niena­widzę
swo­jego serca
i dep­czę swój umysł,
gdy ty­le jest we mnie
a in­ni widzą mnie
jak przeźroczystą
taflę szkła

Cza­sem czuję odrazę
do swo­jego serca
i przek­li­nam umysł,
gdy ty­le jest we mnie
a nie umiem
te­go wyrazić

I staję się szkłem,
jak­by na rozkaz,
naprężam się
i pękam,
gdy na zewnątrz
ta­kie zimno,
a w środku,
aż się gotuje

By­wam cza­sem
ta­kim lustrem
i czuję na sobie
nieswój obraz

Wsadzo­ny w ramy,
w tan­detne opakowanie,
po­wie­szo­ny na ścianie,
bo ta­ka moda,
... mo­ja szubienica 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 sierpnia 2016, 11:38

Mędrca od bu­fona można rozróżnić po tym, iż więcej ma do po­wie­dze­nia na te­mat auto­ra poglądu niż stric­te na sam pogląd.
In­sp. Cytaty 

myśl dnia z 3 sierpnia 2016 roku
zebrała 12 fiszek • 1 sierpnia 2016, 22:46

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]