szpiek, teksty z sierpnia 2015 roku

13 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Poker uczuć

Co zro­biliśmy z ta miłością
Która miała być radością
A stała się grą ?

Naj­pierw szachy
Ma­tema­tyczne ważenie
Zysków i strat
Każdy ruch asekurowany
In­na fi­gurą wciągniętą do gry

A gdy szachy
Przes­tały się opłacać
Przeszliśmy w hazard

Gra­my w pokorera
Każdy ma [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 sierpnia 2015, 23:46

* * *

Kocham Cię
będąc po­ranną rosą
przed upal­nym dniem

Kocham Cię
będąc gwiaz­dką
pat­rzącą przez okno
kołysząc Cię do snu

Kocham Cię
będąc słoną łzą
która jest relikwią
nies­pełnionych snów

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 28 sierpnia 2015, 11:23

Tak wygląda wasz związek jak ra­zem de­finiuje­cie miłość.
https://youtu.be/3xFzljClTNY?t=52m48s 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 sierpnia 2015, 12:35

Kocham cię jak stopy wycieraczkę

Na co mi ta miłość
Gdy jes­tem wycieraczką
W którą wy­cierasz stopy
Ub­rudzo­ne w cudzym
.... bagnie

Na co mi ta miłość
Gdy jes­tem chusteczką
Cóż że haftowaną
Gdy cho­wasz mnie do kieszeni
Po otar­ciu łez

A te zastygają
Zos­ta­wiając plamy
Których nie może [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 sierpnia 2015, 17:27

Po to piszę, byście różnie to zinterpretowali. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 sierpnia 2015, 08:56

Je­dynie na śmierć jest zaw­sze czas. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2015, 21:02

Życie wyb­rało Ciebie na swo­je­go tra­garza i prze­wod­ni­ka, byś mu po­ka­zał drogę pop­rzez da­ny czas do śmierci. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 sierpnia 2015, 15:32

Kiedyś z po­wodu miłości (przy­naj­mniej tak mi mówi­li) bra­no ślu­by, te­raz z po­wodu miłości bie­rze się rozwody. 

myśl dnia z 23 kwietnia 2016 roku
zebrała 30 fiszek • 13 sierpnia 2015, 09:27

"Ksiądz grzechy (nie) od­puścił" - Bóg nic nie ma do gadania. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 sierpnia 2015, 11:06

Kto z wielu pieców ja­da, ten nie wie, co mu smakuje. 

aforyzm
zebrał 31 fiszek • 10 sierpnia 2015, 21:24

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2019, 19:21danioł sko­men­to­wał tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

22 kwietnia 2019, 07:20szpiek do­dał no­wy tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

12 kwietnia 2019, 11:26szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 kwietnia 2019, 17:35szpiek do­dał no­wy tek­st Babska po­kusa

11 kwietnia 2019, 16:50szpiek do­dał no­wy tek­st By chro­nić cię przed [...]

8 kwietnia 2019, 19:21silvershadow sko­men­to­wał tek­st Bóg nie chce być [...]

8 kwietnia 2019, 08:21szpiek sko­men­to­wał tek­st KAWA