szpiek, teksty z sierpnia 2013 roku

4 teksty z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Pół światu te­go kwiatu, a swoją różę tak trud­no znaleźć. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 20 sierpnia 2013, 10:31

Pentalog polaka

I. Wpierw os­karżaj o zło te­go, który nie umie się bro­nić lub ma mniej­sze możli­wości obrony
II. Twój ból jest zaw­sze większy niż bliźniego
III. Każdy, kto myśli inaczej niż ty to twój wróg, bo two­ja rac­ja jest je­dyną słuszną
IV. Potępiaj sku­tek, a nie przyczynę zła
V. Wa­dy bliźniego mnóż przez swo­je krzyw­dy wszel­kie, a zasługi dziel między siebie 

felieton
zebrał 7 fiszek • 18 sierpnia 2013, 17:11

Za brdzo so­bie ce­nię niektóre rzeczy by płacić za nie pieniędzmi. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 sierpnia 2013, 14:55

Na pohybel krytyce

Na­piszę so­bie wiersz
Tyl­ko ja go zrozumiem
Jes­tem lep­szy od reszty

Na­piszę so­bie wiersz
Tyl­ko mi się spodoba
Reszta nie zna się na poezji

Na­piszę so­bie wiersz
W języ­ku pol­skim, nie po polsku
Opo­zyc­ja tyl­ko się cze­pia

Na­piszę so­bie wiersz
Za­gubiony we włas­nym ja
Schi­zof­re­nik to nie o mnie

Na­piszę so­bie wiersz,
bo pi­sać każdy może,
ale czy­tać go nie musi 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 4 sierpnia 2013, 21:29

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]