szpiek, teksty z października 2016 roku

6 tekstów z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Gro­by nie są pot­rzeb­ne zmarłym, lecz żywym.
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 października 2016, 23:33

Miłość online

Ona po sa­mot­nym dniu
po kąpieli
Siada przed komputerem
Z mok­ry­mi włosami
W noc­nej koszuli

Przed ocza­mi ma
Bi­towe li­ter­ki
Za­miast je­go słów

Czekając
Na od­po­wiedz
Niecier­pli­wie
Pieści swoją ...
Myszkę

Je­go opuszki palców
Roz­grza­ne wyobraźnia
Błądzą po klawiszach
A gdzieś tam stygną
Jej spęczniałe piersi

Stu­ka w klawisze
Ko­lej­ne słowa
Za­miast wy­powie­dzieć
Pros­to w oczy ...
Bo tak bez­pie­czniej ?
Kochać na ekranie
Ma mniej zobowiązań

I rośnie pus­tka w środku
A na zewnątrz strach
Poszar­pa­ne dusze ...
Roz­mieniają marzenia
Na drobne 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 października 2016, 12:30

* * *

Miłość,
nie ma kształtu,
nie ma koloru,
a poszu­kuje­my jej
niczym garnituru,
uszy­tego na nasza miarę

Do­biera­my miłość,
do ko­loru włosów
Cza­sem jak perukę,
by zak­ryć łysinę
I według wzrostu,
by wyższa była
od jak widzi­my siebie

Marzy­my by nas kochano
za nic, bezinteresownie
A miłości szu­kamy,
jak trampoliny,
by pod­skoczyć wyżej

Miłość,
nie jest już celem,
jest środ­kiem do celu
więc stała się kwiatem,
który szyb­ko usycha
Led­wo zakwitł,
lecz już jest bez korzeni,
w wa­zonie, na fasadzie 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 20 października 2016, 20:52

Naj­częściej używa­ne słowa przez ig­no­ran­ta to "zaw­sze" i "wszędzie". 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 października 2016, 17:00

Obraz psi małej wsi

Po­niższy test za­wiera słowa pow­szechnie uz­na­ne za wul­garne oraz wy­rażenia, które mogą ob­ra­zić ucznia re­ligij­ne - jak­kolwiek to nieracjonalne.
"Gdy chcę, by moi ludzie coś nap­rawdę za­pamięta­li – mówię to im z podwójną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 października 2016, 15:19

Szczęśli­wy ten, kto może poświęcić całą uwagę na kom­ple­tację piękna noc­ne­go nieba, za­pomi­nając o ziemi. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 października 2016, 20:35

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]