szpiek, teksty z października 2014 roku

4 teksty z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

We­na to socjopata. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 października 2014, 17:09

Gdy­bym miał stworzyć idealną me­taforę związku, porównałbym go do­mu, gdzie przy­jaźń i par­tner­stwo to fun­da­ment i ściany, a ro­man­tyczność, na­miętność to drzwi, ok­na, meb­le, wy­kończe­nie do­mu. Dom bez ścian i so­lid­nych fun­da­mentów szyb­ko się roz­pa­da, ale w pus­tym do­mu nikt nie chciałby mieszkać. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 października 2014, 12:07

3D

Ma­tema­tycznie pytasz
Co cięższe jest
Ki­log­ram upokorzeń
Czy ki­lo samotności

Na li­cytac­ji cierpienia
Każda ce­na za ból
Jest po raz pier­wszy
I za ra­zem ostatni

Boisz się in­nych osądu
obiek­tywnej praw­dy szukasz
Lecz naj­su­row­szym sędzią
Jest właśnie Two­je sumienie

Masz swój mały świat
Trójwy­miaro­we pudełko
Które nie mieści się
W płas­kiej cudzej kartce

A kar­tka by­wa zbyt dumna
Aby się zgiąć w twój rozmiar
I zais­tnieć w trójwymiarze
Bo byłaby za mała
W dużym, lecz płas­kim świecie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 października 2014, 17:08

Mo­tyle w brzuchu ..., jak to mo­tyle, żyją krótko. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 października 2014, 12:04

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2019, 19:21danioł sko­men­to­wał tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

22 kwietnia 2019, 07:20szpiek do­dał no­wy tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

12 kwietnia 2019, 11:26szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 kwietnia 2019, 17:35szpiek do­dał no­wy tek­st Babska po­kusa

11 kwietnia 2019, 16:50szpiek do­dał no­wy tek­st By chro­nić cię przed [...]

8 kwietnia 2019, 19:21silvershadow sko­men­to­wał tek­st Bóg nie chce być [...]

8 kwietnia 2019, 08:21szpiek sko­men­to­wał tek­st KAWA