szpiek, teksty z października 2013 roku

7 tekstów z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Życie czasem jest ... dziwne

Gdy ja­ko dziec­ko pytałem
dlacze­go ja muszę z tym żyć
gdy w no­cy długo nie spałem
Strach na­kazy­wał łzy kryć

Gdy ja­ko młokos py­tałem
cze­mu tu się urodziłem
gdy po­gardą w twarz dostałem
Z du­my łzy nie uroniłem

Do­rosłem i nie pytałem
ja­koś da­lej byłeś Panie
Coś pękło, łzy rozlałem
Ty usłyszałeś wołanie

Odtwórz #t=52 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 27 października 2013, 12:54

* * *

Zacho­wałem kil­ka łez
to lek na opuchłe usta
gdy wys­chną z tęsknoty

Zacho­wałem kil­ka chwil
by wy­pełniły pus­te dni
gdy nie ma Cie obok

Zacho­wałem Twych oczu blask
by pro­wadził mnie przez życie
gdy bez Ciebie za­padła noc

Zacho­wałem Twe ziarenko
co za­sadziłaś w ser­cu mym
kiedyś znajdę jeszcze słońce
og­rze­je je, wzrośnie kwiat 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 października 2013, 08:36

Fab­ry­ki klonów pro­dukują homofobów. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 16 października 2013, 10:47

Człowiek wycho­wuje się przez całe życie, by nie zat­ra­cić w so­bie dziecka. 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 7 października 2013, 12:24

Pod budą

Jak ten niera­sowy pies
Co niemodną ma sierść
I wstyd z nim się pokazać

Wstań, leżeć, siad
Daj łapę i aport
Szcze­kaj na powitanie

Masz tu pełną miskę
I metr mo­jego łańcucha
Cze­go ode mnie jeszcze chcesz ? 

https://soundcloud.com/blue-giraffe-records/mieso-armatnie-feat-krzysztof 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 6 października 2013, 14:39

Świat i czas się zmieniają, a ludzie tyl­ko rodzą się, starzeją i umierają. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 4 października 2013, 21:55

Gdy bolą zęby od za­cis­ka­nia, rodzi się krzyk. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 2 października 2013, 09:22

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2019, 19:21danioł sko­men­to­wał tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

22 kwietnia 2019, 07:20szpiek do­dał no­wy tek­st Co odróżnia wiarę od [...]

12 kwietnia 2019, 11:26szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 kwietnia 2019, 17:35szpiek do­dał no­wy tek­st Babska po­kusa

11 kwietnia 2019, 16:50szpiek do­dał no­wy tek­st By chro­nić cię przed [...]

8 kwietnia 2019, 19:21silvershadow sko­men­to­wał tek­st Bóg nie chce być [...]

8 kwietnia 2019, 08:21szpiek sko­men­to­wał tek­st KAWA