szpiek, teksty z października 2012 roku

18 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Igraszki

W ciem­ności od­najdu­je brze­gi ust,
na pier­siach czu­je biust,
niech spa­da ta kołdra,
te­raz ja og­rze­wać będę twe biod­ra !
Zni­ka z nas wnet ub­ra­nie,
na co ci ten sta­nik kocha­nie ?
Czu­je, stwar­dniały ci sutki, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 14 fiszek • 30 października 2012, 13:55

Ja, ten nieresetowalny

To nie ten czas, nie umieram
Wiem, bo już śmierć widziałem
Wie­czny sen - tej po­kusie się opieram
Jed­no Ja, jed­no życie dos­tałem
Na no­wo się nie na­rodzę
Bo z prochu, nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 53 fiszki • 28 października 2012, 09:40

Ro­zumiemy się, każde po swo­jemu ... i to jest piękne.
dedykowane 

myśl
zebrała 49 fiszek • 27 października 2012, 08:35

Róża bez kolców to falsyfikat. 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 24 października 2012, 23:08

Niezaw­sze do doj­rzałych myśli do­rosły uczu­cia. Nie zaw­sze z doj­rzałym ro­zumo­waniem idą w parze doj­rzałe uczucia. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 22 października 2012, 08:10

Wol­ność uderza do głowy, gdy tra­ci się pun­kt odniesienia. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 21 października 2012, 08:55

Ka­mień z ser­ca, ro­zumo­wi lżej. 

aforyzm
zebrał 34 fiszki • 20 października 2012, 09:10

Najłat­wiej na­depnąć na od­cisk na pięcie achillesowej. 

aforyzm
zebrał 27 fiszek • 18 października 2012, 12:13

Wszys­cy jes­teśmy równi,
tyl­ko niektórzy mają dłuższe ręce . 

aforyzm
zebrał 34 fiszki • 17 października 2012, 08:04

Dwa oblicza

Im większa pustka,
gdy za­padam się do wewnątrz,
tym wyższe sta­wiam mu­ry
Im głębiej, tym mocnej
za­cis­kają się na gar­dle sznury
Szu­kając ciepła
podążam ku chłodowi
Od­trącam po­moc­ne dłonie,
pożądając ramion
Szu­kając od­parte­go ser­ca,
za­mykam w klat­ce duszę
W am­pli­tudzie tęskno­ty
zas­ty­gam do lo­du czer­wo­ności
od krwi naj­bliższych dłoni
Źle się czu­je wśród ludzi
uwiel­biając to­warzys­two człowieka 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 15 października 2012, 14:41

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:05yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 20:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 17:51szpiek sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

wczoraj, 15:39zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 14:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:40Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 13:38Naja sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 11:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

wczoraj, 10:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]