szpiek, teksty z marca 2017 roku

7 tekstów z mar­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Cze­go Jaś się nie nau­czył, Jan będzie mu­siał uczyć się kil­ka ra­zy dłużej. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 marca 2017, 22:02

Wspomnienia proktologa ( plus 18 )

W naszym pol­skim kraju
Ci, co mają swo­je święta
Lub to w grud­niu, lub w maju
Białych lub czer­wo­nych pacholęta

Ci z pra­wa i ci z lewa
Tym, co słoma z cholewa
Wys­ta­je, i ci na katedrze
W krawacie, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 marca 2017, 12:50

Efekt jo­jo - wal­ka kar­na­wału z postem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 marca 2017, 14:21

Wie­dza i in­te­ligen­cja to narzędzia mądrości. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 marca 2017, 13:02

W kwestii rządu i rozporka

W kwes­tii rządu
i też roz­porka
......
Gdy o kom­pro­mis idzie
Wychodzi szydło z worka
Zrzu­ca z twarzy maski
Wnet naj­lep­sza aktorka

Na wie­rzch wypływa
Praw­dzi­we oblicze
To, które ona skrywa
Pod mas­ki zwodnicze 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 marca 2017, 19:35

Daw­niej ko­biety spo­tykały się by drżeć pie­rze, dziś by drżeć ze so­ba koty. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 marca 2017, 12:46

Nie każdy wyklęty jest święty, nie je­den jest przeklęty.
in­sp. "Bu­ry" Ro­muald Rajs 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 marca 2017, 14:53

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:44CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

wczoraj, 16:13yestem sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

przedwczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

18 stycznia 2019, 15:31szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 04:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 20:36szpiek sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

17 stycznia 2019, 19:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

14 stycznia 2019, 12:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak kos­tka lo­du Rozpływasz się [...]