szpiek, teksty z marca 2016 roku

6 tekstów z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Bóg w kalendarzu

Wy­biła da­ta
Ka­len­darz woła
Po­kuta !

Bo prze­cież Bóg
To staruszek
Z klep­sydra w ręku
Nakręca budzik

Woła swój lud
Na ko­lana przed kapłana
I jak aptekarz
Liczy zdrowaśki

Przep­raszasz według ka­len­darza
Mod­lisz się według matematyki
Przyj­mu­jesz do ser­ca
według che­mii
chle­ba i wina 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 marca 2016, 11:54

Ser­ce niena­kar­mione za młodu mat­czyną miłością szu­ka jej sma­ku przez całe życie.
Odtwórz  

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 marca 2016, 11:39

Kto jed­nym okiem pat­rzy w przeszłość, a dru­gim w przyszłość, ten ma ze­zowa­te szczęście. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 14 marca 2016, 21:11

Ludzie bar­dziej kochają sym­bo­le niż ich znacze­nie.
in­sp. :
Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 marca 2016, 12:02

* * *

Jest we mnie ty­le nienawiści
Iż mogłaby zagotować
wszys­tkie morza świata

Nie umiem so­bie wybaczyć
Żalu za pus­tkę,
gdzie nie po­winienem
Być sam

Niemy­mi ocza­mi
Zeb­rze o słowa
Na wys­chnięte usta
Bu wyszep­tać modlitwę
O prze­bacze­nie dla siebie

Nie umiem być
Częścią te­go świata
I jed­nocześnie
po­za nim
Jest zbyt pusto

Ubieram swo­je uczucia
W zbyt ciężki ba­gaż
By mogły wyfrunąć
Z ob­ce­go mi gniazda 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 marca 2016, 12:01

Amnestia

Ubiera­my się w metafory
Od stóp do głów
Wstydząc się na­gości
Swoich emoc­ji

Bo tyl­ko tak
Są wolne
Jak ptak szybują
W górę, pod strzechy

Zrzu­camy im kajdany
Ot­wiera­my ce­le
To czas amnestii
Bo spoj­rze­liśmy im
Pros­to w oczy

A wy­rok jest jak
pro­cent składany
W ofie­rze za winę
Którą wydaliśmy
So­bie za uczucia

A w głębi
Za kra­tami kłamstw
Sie­dzi prawda
Od­siadu­je dożywocie

Kłamiemy
Że ni­kogo nam
nie potrzeba
Bo oni tyl­ko są winni
Kształtu nasze­go życia

Nie interpretuj
Nie analizuj
Poczuj
Uwolnij 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 marca 2016, 12:39

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]