szpiek, teksty z maja 2017 roku

9 tekstów z ma­ja 2017 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

CY­TATY SĄ Z KODU
Dowód:
view-source:https://www.cytaty.info 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 30 maja 2017, 16:59

Nie wszys­tko co po­niżej pa­sa jest złe. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 maja 2017, 21:55

* * *

Idą dziad­ki w białych strojach
Co to dziś będzie, co to będzie ?
Wszys­cy się wokół denerwują
Us­ta­wiły się równo w rzędzie

Te­raz wstańcie, te­raz śpiewajcie
Ma­my szep­czą obok, jak suflerki
By dziad­ki się nie pomyliły
A wnet zmienią [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 maja 2017, 18:03

Z wul­ga­ryz­ma­mi jak z przyp­rawą, do­dają sma­ku, ale łat­wo prze­solić, i by­wają af­ro­dyz­ja­kiem w wpraw­nych ustach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 maja 2017, 14:32

Goła ko­bieta jest naj­bar­dziej at­rakcyj­na, gdy mężczyz­na sam ją rozbierze
in­sp. Indygoo 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 maja 2017, 18:59

Milczenie w deszczu

Gdy tak milczysz
Smu­ci mnie ta cisza
Nie dzielisz się już
swoim zmęczeniem
Nie poz­wa­lasz ot­rzeć łez
Pozwól mi się ni­mi zająć
Są prze­cież dziećmi
Naj­piękniej­szych oczu
Ja­kie znam

A tak chciałbym
Poczuć twoją twarz
Na swoim ramieniu

Cóż że pa­da deszcz
I masz mok­re włosy
I moknę ja
Chcesz mnie chronić
Przed sobą samą ?

W deszczu rozmazana
Pozwól złapać Cię
Za zziębnięte dłonie
Nim zgu­bisz się
W krop­lach mgły 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 12 maja 2017, 19:56

o jajach

Niejed­na kastruje,
po­tem płacz i żale,
iż jaj chłopu brakuje

Z ja­jami w związku, re­lac­ji dam­sko-męskiej jest jak z pro­wian­tem w da­leką drogę. Na początku ciąży, często przeszkadza, za­wadza, ale gdy się zgłod­nieje, zaczy­na bra­kować sił w tej drodze jest bar­dzo przy­dat­ny. Z cza­sem go uby­wa i jest lżej­szy i cza­sem trze­ba uzu­pełnić za­pasy.
Mądra ko­bieta dba o ja­ja (swo­je też !). 

felieton
zebrał 7 fiszek • 8 maja 2017, 21:27

Pop­rawność po­lityczna ro­zumiana przez li­terę słowa - pra­wa, zja­da włas­ny ogon. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 maja 2017, 13:25

* * *

Zabłądziłem wśród ludzi
Pisząc me­lodię, którą słyszałem
Za­nim zna­lazłem się tutaj

Ludzie są głusi
Bo uszy służą przecież
Do nosze­nia okularów
By wszys­tko widzieć
Bo to co nie widać
Nie is­tnieje w ich niemaniu

Za­pisuję nuty
Wy­marły to alfabet
Bo treści nie zobaczą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 maja 2017, 15:21

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]