szpiek, teksty z maja 2014 roku

7 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Im bar­dziej złoty wiek, tym da­lej od siebie żyją ludzie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 maja 2014, 18:13

Naj­cichszy w gru­pie jest ko­zioł ofiarny. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 maja 2014, 16:38

Życie to sztuka

Życie to sztu­ka proporcji,
ile dać siebie, ile zostawić
na zaczyn, następny siew,
al­bo na czarną godzinę

Życie to sztuka
jed­na, niepowtarzalna
bez ko­pi, backup'ów,
ale codzien­nie aktualizowana

Życie to sztuka
ko­media i dramat
Diabeł i anioł suflerem
Tyl­ko Bóg zna scenariusz

Życie do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 65 fiszek • 22 maja 2014, 08:54

Murarz sadysta

Pos­ta­wiłem wokół czte­ry ściany
Duże ok­no i kra­ty za­miast drzwi
A za­miast szy­by we­nec­kie lus­tro
Zam­knąłem i wyrzu­ciłem klucze

Sko­ro świat w koło jest ta­ki zimny,
a bez ciepła nie pot­ra­fię sam żyć
Og­rze­wany ogniem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 42 fiszki • 12 maja 2014, 11:29

* * *

Bla­dy świt
roz­poczy­na nieśmiałe słońce
De­likat­ne promienie
roz­puszczają mleczna mgłę
Krop­le rosy
spo­ciło się już powietrze
Kle­kot bociana
po­ra już na śniadanie
Słychać pszczołę
kwiaty ot­worzyły już kielichy 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 10 maja 2014, 14:26

Fart jed­nej oso­by zwyk­le wiąże się się z pechem innej. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 maja 2014, 18:19

Migawka

Mrugnęła powieka
błysk oczu,
czer­wień ust
w ser­cu zos­tał kadr

Musnęły dłonie,
krótki styk,
is­kra, spięcie
po­jawiło się napięcie

Krótkie dwa słowa,
z ust do uszu,
a wciąż brzmią
nag­rało się w sercu,
a może to tyl­ko echo ? 

erotyk
zebrał 26 fiszek • 6 maja 2014, 12:27

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:39szpiek sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 19:36szpiek sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 15:37szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 12:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Na nic osy fi­gura, [...]

przedwczoraj, 10:55szpiek do­dał no­wy tek­st Na nic osy fi­gura, [...]

16 czerwca 2018, 16:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jedni wpa­dają w obłęd, [...]

16 czerwca 2018, 08:27szpiek sko­men­to­wał tek­st Jedni wpa­dają w obłęd, [...]

14 czerwca 2018, 18:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Psychoterapeuta vs pac­jent: dwie [...]