szpiek, teksty z lutego 2017 roku

7 tekstów z lu­tego 2017 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Najłat­wiej prze­mycić kłam­stwa po­między prawdami. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 19 lutego 2017, 22:54

* * *

Za­nim morze łez
Które wycisnął
Z ciebie ból
Za­topi sny

Pod­nieś mok­re brwi
Może ktoś stoi
przed tobą
z ot­wartą dłonią

Za­nim przek­lniesz Boga
Że zab­rał, co ci dał,
bo nie ro­zumiesz czemu
i co ma nau­czyć cię to
Po­myśl, może podpaliłeś
Os­tatni twój most 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 lutego 2017, 11:33

Pełnia

Gdy księżyc
Na­biera ko­loru krwi
Długie cienie
Za­puszczają swe korzenie
Pośród czte­rech ścian

Śmierć Feniksa
Po raz kolejny
Pu­ka do drzwi

Pośród ob­gry­zanych paznokci
Suche us­ta szep­czą
rachu­nek sumienia
Chcąc umrzeć
I nie czuć nic

Tyl­ko matematycznie
Nic się nie zgadza
Ktoś tu kłamie

Ser­ce jest przegrane
Lecz jak mogło stracić
Sko­ro nie miało nic
To tyl­ko złudzenia

Ale czer­wo­ny księżyc
Od­porny na
Al­gebrai­czne zaklęcia
Wa­bi długie cienie
I odpędza sen 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 lutego 2017, 12:11

Ko­biety lgną do "pedałów". 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 lutego 2017, 11:21

Według re­ligii i chrześci­jan zos­ta­liśmy stworze­ni przez is­totę dos­ko­nałą, według ateistów jes­teśmy sumą, wy­nikiem błędów na­tury. [ przez mu­tac­je od bak­te­rii do ho­mo sa­piens ] 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 lutego 2017, 14:02

Na ziarnku maku

Moi sąsie­dzi, nie z tej Ziemi
Mie­szkają na ziar­nku maku
Świat kończy się za miastem
Gdzieś da­lej jest Atlantyda

Cza­sami wieczorem
Włączają te­lewizję Trwam
I jak przez lunetę
Oglądają in­ne ziaren­ka maku

Cza­sem ktoś z in­nej planety
Niedob­ra­ny w kor­cu maku
Zmąci ma­kowy spokój

Ma­kowy świat się kręci
Jak ko­gel mogel
Z żółtkiem i cukrem
Bo po co coś więcej
Sko­ro to słodkie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 lutego 2017, 23:07

* * *

Gdy us­ta sobą
Były zbyt zajęte
By szep­tać słowa
Dłonie al­fa­betem Braille'a
Czy­tały wołanie ciała
O więcej

Pełne piersi
Wstrzy­mywały oddech
Dwa ciała, je­den rytm
Spełniały się pragnienia

Po wejściu na szczyt
Wi­dok oczu
Nie pozwalał
Ser­cu zwol­nić rytm

Sen odszedł
W ciemną noc
By chwi­la mgła trwać 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 4 lutego 2017, 23:01

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]