szpiek, teksty z lutego 2014 roku

5 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Sa­mot­ność - lichwa za święty spokój. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 26 lutego 2014, 22:13

Nieśmiałość

Cze­mu go­nisz mnie,
gdy schodzę ci z oczu
Nie na­ciągaj kuszy słów
I nie strze­laj w plecy

Jes­tem prze­cież po­wiet­rzem
Przyj­mu­je kształt naczynia
Mogę być niewidzial­ny,
ale ściśnięty uciekam z hukiem

Wol­ny jak wiatr
I znudzo­ny wędrówka
Z kąta w kąt
Osiadam jak pył

Mam płoche oczy
Uciekają, gdy czują wzrok
Jak­by uciekały przed wy­rokiem ,
że jes­tem nikim 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 lutego 2014, 10:23

Pry­mity­wizm lu­du wy­wołuje po­gardę. In­te­ligen­cji - prze­raża.
in­sp. a.241x. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 lutego 2014, 11:18

* * *

Przyg­nieciony swą nadwrażliwością
za­mykam się w swój wewnętrzny świat,
co miało być chwilą, codziennością
mdleję, bo w zi­mie roz­kwitł się mój kwiat

Choć ze świata niewiele pojmuję,
coś każe mi wszys­tkie dusze zrozumieć
swój świat w różne kolory [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 9 lutego 2014, 16:05

Kto nie sza­nuje siebie, ten nie będzie sza­nował in­nych, bo będą mu obojętni. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 lutego 2014, 22:54

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić https://www.youtube.com/watch?v=eVhTs5HOsqc A jak komuś mało to tu: https://www.odwyk.com/odcinki-15

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 marca 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

23 lutego 2018, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 17:34IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

22 lutego 2018, 21:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 18:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 17:47szpiek do­dał no­wy tek­st Sąd os­ta­teczny