szpiek, teksty z lutego 2011 roku

15 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Często by ruszyć głową trze­ba naj­pierw ruszyć dupę. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 27 lutego 2011, 12:20

Im większe ser­ce, tym większy sta­nowi cel dla zła. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 25 lutego 2011, 11:13

Cza­sem szewc włas­nych mądrości bo­so chodzi. 

aforyzm
zebrał 86 fiszek • 21 lutego 2011, 23:58

Łat­wiej ser­cu prze­konać ro­zum, niż ro­zumo­wi prze­konać serce. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 20 lutego 2011, 21:51

Niena­wiść - naj­częściej spo­tyka­na for­ma opęta­nia od­porna na egzorcyzmy. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 18 lutego 2011, 11:47

Dru­ga polówka to prze­de wszys­tkim ktoś, kto ma taką samą de­finicję szczęścia. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 17 lutego 2011, 12:17

Naj­gor­sza z nie­szczęśli­wych miłości to nie za­kochać się w oso­bie, lecz w swoich wyob­rażeniach o niej. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 15 lutego 2011, 11:44

Fi­lozo­fią in­te­resuj się, gdy lu­bisz myśleć, nie po to by zna­leźć naj­ważniej­sze odpowiedzi. 

aforyzm
zebrał 152 fiszki • 14 lutego 2011, 16:27

Od­po­wie­dzi na naj­ważniej­sze py­tania każdy mu­si zna­leźć sam. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 13 lutego 2011, 11:34

Fry­zura szki­cem duszy kobiety. 

aforyzm
zebrał 111 fiszek • 11 lutego 2011, 12:04

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 17:44CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

wczoraj, 16:13yestem sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

przedwczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

18 stycznia 2019, 15:31szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 04:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

17 stycznia 2019, 20:36szpiek sko­men­to­wał tek­st bo nie każdy jest [...]

17 stycznia 2019, 19:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

14 stycznia 2019, 12:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak kos­tka lo­du Rozpływasz się [...]