szpiek, teksty z listopada 2016 roku

8 tekstów z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Prze­daw­ko­wany re­laty­wizm skut­ku­je wa­dami wzroku. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 25 listopada 2016, 22:30

Ja­kie cza­sy ta­kie zasady:
" Załamałam dzi­siaj wszys­tkie swo­je za­sady - zjadłam pizzę" 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 listopada 2016, 21:48

Mil­cze­nie za­bija, to cichy zabójca w ak­sa­mit­nych, białych ręka­wiczkach egoizmu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 listopada 2016, 10:47

Dob­ry pre­zydent mu­si mieć jaja.
In­sp. Hil­la­ry Clin­ton Do­nald Trump 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 listopada 2016, 09:56

Tra­dyc­ja nie jest zła dopóki jest pa­radyg­ma­tem, prob­lem jest gdy jest dogmatem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 listopada 2016, 21:54

Dojrzewanie - akt I

Pi­sałem kiedyś metafory
Błyszczały jak złoty posąg
W środ­ku słoneczne­go dnia

Dziś słońce zaszło
Pośród zapłaka­nych chmur
A złoto pok­rył pył
Zniena­widzo­nych marzeń

Dłonie tyl­ko drżą
Jak kiedyś tam
Gdy us­ta były
Na brze­gu pucharu
Poz­na­nia dob­ra i zła

Dziś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 listopada 2016, 12:04

Mówią " Bóg, ho­nor, oj­czyz­na". Co ma Bóg wspólne­go z pat­riotyz­mem ?
Ko­men­tujcie, dyskutujcie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 listopada 2016, 18:35

Cytatowicze - podział na gatunki

Z przym­rużeniem oka ;-)
Li­terat - ga­tunek bar­dzo rzad­ki, obec­nie prak­tycznie na wy­mar­ciu. Cha­rak­te­ryzu­je się dbałością o formę i język. Ga­tunek cichy i płochli­wy. Wrażli­wy na kry­tykę. Ko­men­tu­je tyl­ko wte­dy, gdy ma coś [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 40 fiszek • 1 listopada 2016, 20:45

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]