szpiek, teksty z listopada 2015 roku

17 tekstów z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest szpiek.

Kto się w miłości bliźnim asekuruje,
ten nig­dy związku nie zbuduje. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 listopada 2015, 21:31

Czy­tanie w myślach to rzecz pożąda­na.
jak oaza na pus­ty­ni, ale to Fa­ta Morgana.

in­sp. CiepłaWoda 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 26 listopada 2015, 12:12

Śmierć nie istnieje

Gra muzyka
Kończy się płyta
Nad­chodzi cisza
Nie mając nóg

Jest światłość ...
Gaśnie płomień ...
Zja­wia się ciemność
Choć zam­knięte drzwi

Jest życie
Us­ta­je oddech
Przychodzi śmierć
Choć jej nie ma
Tyl­ko życia brak 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 listopada 2015, 20:02

Niektórym wy­daj­nie się, że ich cyc­ki to pępek ... świata. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 listopada 2015, 22:23

Im bliżej do ra­ju na ziemi, tym więcej drzew poz­na­nia dob­ra i zła, które bo­gato owocują. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 listopada 2015, 10:09

Bóg nie ma względu na Kościoły. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 listopada 2015, 08:54

* * *

Wszedłem do po­koju
Zgaszo­no światło
Zam­knięto drzwi
Spadły żaluz­je w oknach

Ciem­ność wchodzi
W mo­je oczy
Boją się już światła
Lecz skóra mod­li się
O ciepłe słońce

Na całym ciele czuję
Tęsknotę za dotykiem
Chodzi za mną jak cień
Ból wy­pełnia pustkę

Prze­ciążony umysł
Wyłącza świadomość
Ale ser­ce bi­je dalej
Upar­cie pom­pu­je życie

Szu­kam schro­nienia
Dla mo­jego serca
Bo nie ufam już
swo­jej piersi

Po omac­ku szukam
klucza do drzwi
Ok­na nie puszczają światła
Które zos­tało za drzwiami

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 17 listopada 2015, 09:55

"Człowiek nie ściana, można go przesunąć"
(Prze)(po)su­wając ludzi, z cza­sem nie ma na kim się op­rzeć.

in­sp. Alinka 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 listopada 2015, 11:08

Czym jest miłość w czys­tej pos­ta­ci ro­zumieją tyl­ko dzieci. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 listopada 2015, 22:28

W miłości liczy się to, co ra­zem się zbu­dowało i trwa, reszta to uto­pia al­bo balast. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 listopada 2015, 12:51

szpiek

GG: 2171866 "Są ludzie mali, Wielcy i OGROMNI. Mali nie rozumieją myśli Wielkich i podziwiają OGROMNYCH. Wielcy szanują małych i nie wiedzą, że są Wielcy, ale nigdy nie chcieliby być OGROMNYMI. OGROMNI zaś głoszą OGROMNE poglądy i osiągają OGROMNE cele, nawet nie zauważając, że depczą przy tym małych i Wielkich... " alinka241x Wszelkie teksty na tym profilu są mojego autorstwa i są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez mojej zgody jest zabronione. Odtwórz https://www.odwyk.com/video/janusz.mp4 Odtwórz Kawiarnia w Suracie to krótkie, a mądre opowiadanie o Bogu, ludziach, sporze o religie i punktach widzenia. Napisał je Lew Tołstoj według oryginału Bernardina de Saint-Pierre. Ponieważ opowiadanie daje do myślenia postanowiłem je tu umieścić Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 17:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

10 grudnia 2018, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 14:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

10 grudnia 2018, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każda pol­ska ba­ba po­win­na [...]

10 grudnia 2018, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]

10 grudnia 2018, 11:25szpiek do­dał no­wy tek­st Jesteśmy zwykłymi ludźmi. W [...]